Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIASTA  TRZEBINI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8, art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm), art. 39 ust. 1,

Protokół nr 6/2023 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 14.09.2023 r.

PROTOKÓŁ NR 6/2023z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”w dniu 14.09.2023 r.

Protokół nr 5/2023 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 31.08.2023 r.

PROTOKÓŁ NR 5/2023z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”w dniu 31.08.2023 r.

Protokół nr 4/2023 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 20.07.2023 r.

PROTOKÓŁ NR 4/2023z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”w dniu 20.07.2023 r.

Protokół nr 3/2023 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 6.07.2023 r.

PROTOKÓŁ NR 3/2023z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”w dniu 6.07.2023 r.

Protokół nr 2/2023 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 29.06.2023 r.

PROTOKÓŁ NR 2/2023z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”w dniu 29.06.2023 r.