Protokół nr 3/2022 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 12.04.2022 r.

PROTOKÓŁ NR 3/2022z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”w dniu 12.04.2022 r. I. Obecni na posiedzeniu: Sadło-Ostafin Anna Matuszkiewicz Krystyna Skubis Urszula Sandecki Marcin Sierpowski Mariusz Smółka Mirosław Staroń Marek II. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Rynek 18. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. III. Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”

Odpowiedź na wnioski do protokołu 2/2022

Protokół nr 2/2022 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 10.03.2022 r.

PROTOKÓŁ NR 2/2022z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”w dniu 10.03.2022 r. I. Obecni na posiedzeniu: Sadło-Ostafin Anna Matuszkiewicz Krystyna Skubis Urszula Sierpowski Mariusz Sandecki Marcin Łęcki Włodzimierz Lach Filip II. Spotkaniu przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. III. Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla „Centrum” zapoznała zebranych z bieżącą korespondencją, a następnie omówiono sprawy bieżące. IV. Rada

Odpowiedź na wnioski do protokołu 1/2022

Pismo z Komisariatu Policji w Trzebini

Protokół nr 1/2022 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 10.02.2022 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2022z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”w dniu 10.02.2022 r. I. Obecni na posiedzeniu: Sadło-Ostafin Anna Matuszkiewicz Krystyna Skubis Urszula Sierpowski Mariusz Staroń Marek Lach Filip W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy osiedla: Pani Teresa Marcela Pan Janusz  Trębacz oraz Pan Janusz Śmiałek II. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Rynek 18. Obradom