Harmonogram odpadów na stronie www

Aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gmin członkowskich Związku są udostępnione pod poniższym odnośnikiem:

http://plugin.ecoharmonogram.pl/show/?group=zmgk_chrzanow#/groups

Należy kliknąć w podany link, wybrać gminę, miejscowość, nazwę ulicy oraz podać numer posesji.

Następnie wybrać czy harmonogram ma dotyczyć zabudowy jednorodzinnej czy firm.

Wynikiem będzie przedstawiony harmonogram wywozu odpadów.

Ponad tabelą z harmonogramem dostępna jest opcja powiadomienia o zmianie harmonogramu poprzez email.

Aplikacja na smartfony i tablety

Można również skorzystać z aplikacji na smartfony i tablety. Dostępna jest pod adresem:

http://www.mzgk.chrzanow.pl/system-gospodarowania-odpadami-komunalnymi/aplikacja-wywozik-zmgk