Telefony Alarmowe:

  • 997 – Policja
  • 998 – Straż pożarna
  • 999 – Pogotowie ratunkowe
  • 112 – Europejski telefon alarmowy
  • 992 – Pogotowie gazowe

Apteki, ośrodki zdrowia

„Panaceum” Plac Targowy 6 i 7 tel. 32 611 01 90
Mały Rynek 17 tel. 32 611 04 85
„Pod Złotą Gwiazdą” Narutowicza 13 tel. 32 612 25 75
Poradnia Dziecięca os. ZWM 23 tel. 32 711 05 05
510 261 366
 NZOZ tel. 32 711 83 40
32 711 83 50
Przychodnia Specjalistyczna ”MEDIC-US” Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 22
tel. 32 618 05 25

 

Fundacja im. Brata Alberta tel. 32 612 13 75
Komisariat Policji w Trzebini
ul. Kościuszki 35
tel. 32 612 13 84
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini
ul. Kościuszki 38
tel. 32 6121-510
6110-829
6110-831
Pogotowie gazowe 992 tel. 32 623 46 18
Pogotowie Ratunkowe
(Szpital Powiatowy w Chrzanowie) Chrzanów, ul. Topolowa 16
tel. 32 624 77 77
32 624 70 58
Pogotowie energetyczne
TAURON Polska Energia Elektrownia Siersza w Trzebini
32-541 Trzebinia, Punkt Obsługi Klienta ul. Kopalniana 2
tel. 32 612 12 22
32 758 03 31
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Jagiellońska 8, 32-500 Chrzanów
tel. 32 623 25 55
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna tel. 32 612 10 34
Postoje taksówek:
Dworzec PKP
Trzebinia Rynek
tel. 32 611 04 48
tel. 32 612 12 88

 

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów
centrala: tel. 32 75-33-800
sekretariat: tel. 32 75-33-801
fax: tel. 32 75-33-899
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30
Przyjęcia stron:
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00

 

Punkt Profilaktyki i Pomocy w Zakresie Uzależnień tel. 32 711 57 49
Sanepid tel. 32 623 24 07
Straż Pożarna 112 998 tel. 32 623 30 81
Szpital w Chrzanowie
Izba Przyjęć
tel. 32 624 77 70 do 77
tel. 32 624 74 95
Telefon zaufania tel. 32 612 16 46
Urząd Miasta w  Trzebini tel. 32 612 12 27
Utrzymanie czystości i usługi cmentarne:
Usługi Komunalne „Trzebinia” Sp. z o.o.
Rynek 18, 32-540 Trzebinia
UK BAZA SPRZĘTU I TRANSPORTU
tel. 32 612 16 45
Wywóz śmieci tel. 32 612 16 45 w. 31