Zarząd Rady Osiedla

 • Anna Sadło-Ostafin            Przewodnicząca Rady
 • Ewa Podczaszy                   Z-ca Przewodniczącej
 • Filip Lach                           Sekretarz
 • Anna Jarno                        Skarbnik
 • Mirosław Smółka                Członek Zarządu

 

Członkowie Rady:

 • Tadeusz Adamczak
 • Karolina Bartosik
 • Jerzy Głogowski
 • Marzena Jewuła
 • Leszek Konieczny
 • Stanisław Kosałka
 • Urszula Musik
 • Tomasz Papiernik
 • Marcin Sandecki
 • Grzegorz Żuradzki

Comiesięczne posiedzenia
Rady Osiedla „Centrum”
odbywają się
w każdy drugi czwartek
miesiąca o godzinie 17.00.

Przeważnie w biurze Rady Miasta,
ul. Piłsudskiego 14.

Dyżur Rady w każdy wtorek
od 17:00 do 18:00

przy ul. Narutowicza 10/II p.

Telefon w trakcie dyżuru
32 6110 128.