Zarząd Rady Osiedla

 • Marzena Jewuła – Przewodnicząca Rady
 • Anna Sadło-Ostafin – Z-ca Przewodniczącej
 • Filip Lach – Sekretarz
 • Anna Jarno – Skarbnik
 • Mirosław Smółka – Członek Zarządu

Członkowie Rady:

 • Witold Frydrych
 • Włodzimierz Łęcki
 • Maciej Kozub
 • Krystyna Matuszkiewicz
 • Ewa Mendela
 • Tomasz Papiernik
 • Marcin Sandecki
 • Mariusz Sierpowski
 • Urszula Skubis
 • Marek Staroń

Comiesięczne posiedzenia
Rady Osiedla „Centrum”
odbywają się
w każdy drugi czwartek
miesiąca o godzinie 17.00.

przy ul. Narutowicza 10/IIp.

Dyżur Rady w każdy wtorek
od 17:00 do 18:00

przy ul. Narutowicza 10/II p.

Telefon w trakcie dyżuru
32 6110 128.