Author Archive

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIASTA  TRZEBINIo ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektumiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru Górka w Trzebini Na podstawie art. 17 pkt 9, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), art. 67

Spotkanie ze Św. Mikołajem 6 grudnia

Mikołajki na Osiedlu "Centrum" dla dzieci do lat 12. Dwór Zieleniewskich w Trzebini - środa. 6 grudnia 2023, godz. 16:30

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia

OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIASTA  TRZEBINI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8, art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm), art. 39 ust. 1,

Protokół nr 6/2023 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 14.09.2023 r.

PROTOKÓŁ NR 6/2023z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”w dniu 14.09.2023 r.

Protokół nr 5/2023 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 31.08.2023 r.

PROTOKÓŁ NR 5/2023z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”w dniu 31.08.2023 r.

Protokół nr 4/2023 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 20.07.2023 r.

PROTOKÓŁ NR 4/2023z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”w dniu 20.07.2023 r.