Protokół nr 5/2023 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 31.08.2023 r.

PROTOKÓŁ NR 5/2023
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 31.08.2023 r.