Protokół nr 8/2018 z posiedzenia RO w dniu 17.07.2018

PROTOKÓŁ NR 8/2018
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 17.07.2018 r.

 I. Obecni na posiedzeniu:

  1. Anna Sadło-Ostafin
  2. Tadeusz Adamczak
  3. Anna Jarno
  4. Tomasz Papiernik.

II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji, zaopiniowanie przedstawionego przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wykazu dróg, które zostaną objęte zimowym utrzymaniem, zaopiniowanie przedstawionej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami sprawy odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na działce stanowiącej własności Gminy Trzebinia oznaczonej w ewidencji gruntów nr 49/27 o pow. 0,4701 ha zlokalizowanej przy ul. Parkowej, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A.; wolne wnioski.

III. Krótkie omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji.

IV. Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” zaopiniowała pozytywnie przedstawiony przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wykaz dróg, które zostaną objęte zimowym utrzymaniem w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2021 r.

V. Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” zaopiniowała pozytywnie przedstawioną sprawę odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu na działce stanowiącej własności Gminy Trzebinia oznaczonej w ewidencji gruntów nr 49/27 o pow. 0,4701 ha, zlokalizowanej przy ul. Parkowej na rzecz TAURON Dystrybucja S.A., polegającej na prawie do posadowienia kontenerowej stacji transformatorowej, posadowienia i przebiegu linii kablowych SN, całodobowego dostępu do wskazanych urządzeń elektroenergetycznych.

VI. Wolne wnioski:

  • Na wniosek mieszkańców Rada Osiedla „Centrum” wnioskuje o przywrócenie usuniętej osiedlowej tablicy ogłoszeniowej znajdującej się na skrzyżowaniu ul. Luzara i Kościelnej. Tablica została usunięta nagle, bez konsultacji z Radą, a znajdowała się w jednym z najlepszych miejsc jeśli chodzi o informowanie mieszkańców i służyła nie tylko mieszkańcom osiedla „Centrum”, ale także sąsiednich, udających się do kościoła. W związku z tym wnioskujemy o ustawienie jej z powrotem w miejscu pierwotnym lub w bezpośrednim sąsiedztwie.

Na zakończenie przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu i ogłosiła przerwę wakacyjną w miesiącu sierpniu, chyba, że w związku z pilnymi sprawami, zajdzie konieczność zwołania zebrania. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 2. czwartek września.

 

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:

PROTOKÓŁ 8-2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *