Protokół nr 12/2018 z posiedzenia RO w dniu 08.11.2018

PROTOKÓŁ NR 12/2018
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 08.11.2018 r.

 I. Obecni na posiedzeniu:

  1. Anna Sadło-Ostafin
  2. Tadeusz Adamczak
  3. Marzena Jewuła
  4. Stanisław Kosałka
  5. Filip Lach
  6. Tomasz Papiernik
  7. Mirosław Smółka
    oraz gość mieszkanka ul. Parkowej

II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji; zabranie głosu przez gościa – zgłoszenie protestu w sprawie lokalizacji kontenerowej stacji transformatorowej przy ul. Parkowej; omówienie sprawy remontu ul. Parkowej; zaopiniowanie przedstawionej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami sprawy wykupu na rzecz Gminy Trzebinia działki o nr 602/4 przy ul. Rybnej, zaopiniowanie przedstawionej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami sprawy sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki gminnej o nr 626/97 o pow. ok. 0,0310 ha, położonej na os. Na Skale, na rzecz p. Bogusławy Ziaja; wolne wnioski. 

III. Krótkie omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji.

IV. Zabranie sprawy przez gościa – p. Agatę Smółkę, która w imieniu mieszkańców ul. Parkowej zgłosiła protest w sprawie lokalizacji kontenerowej stacji transformatorowej przy ul. Parkowej. Po omówieniu sprawy i zapoznaniu się ze stanowiskiem mieszkańców, którego Rada Osiedla wcześniej nie znała postanowiono skierować do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pismo z wnioskiem o zmianę lokalizacji stacji transformatorowej.

V. Przedyskutowanie sprawy remontu ul. Parkowej wobec wątpliwości zgłaszanych przez mieszkańców ulicy co do zmian w projekcie i zakresie robót oraz krótkiego terminu wykonania prac. Postanowiono umówić się wraz z przedstawicielami mieszkańców na spotkanie z kierownikiem Referatu Dróg i Transportu Publicznego.

VI. Po omówieniu przedstawionej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami sprawy wykupu na rzecz Gminy Trzebinia działki o nr 602/4 przy ul. Rybnej (podzielonej na działkę nr 602/6 częściowo objętą „Wstępnym projektem parku miejskiego…” oraz działkę nr 602/5 zajętą pod część ul. Rybnej), z propozycją którego zwróciły się współwłaścicielki działki PP. Jadwiga Bębenek i Bożena Bębenek, Rada Osiedla „Centrum” wobec wątpliwości przed zaopiniowaniem postanowiła zwrócić się do WGGN z dodatkowymi pytaniami, a mianowicie:

Czy Gmina prowadzi już sukcesywny wykup działek przy ul. Rybnej objętych  „Wstępnym projektem parku miejskiego – koncepcja parku miejskiego w Trzebini obejmującego tereny Balatonu i Rybnej”?

Czy w przypadku działki nr 602/6 istnieje możliwość jej podzielenia i zakupu tylko części działki objętej „Wstępnym projektem parku miejskiego…”?

VII. Po omówieniu przedstawionej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami sprawy sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki gminnej o nr 626/97 o pow. ok. 0,0310 ha, położonej na os. Na Skale, na rzecz p. Bogusławy Ziaja, zważywszy na fakt iż obszar tej działki przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na parking ogólnodostępny oraz teren zieleni oraz wielokrotnie zgłaszane przez mieszkańców os. Na Skale zapotrzebowanie na dodatkowe miejsca parkingowe, Rada Osiedla „Centrum” wobec wątpliwości przed zaopiniowaniem postanowiła zwrócić się do WGGN z dodatkowymi pytaniami, a mianowicie:

Czy w najbliższych latach planowana jest na tej działce budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych?

Wobec braku wolnych wniosków przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu i przypomniała, iż kolejne posiedzenie odbędzie się w 2. czwartek grudnia.

 

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *