Protokół nr 7/2022 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 18.08.2022 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2022
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 18.08.2022 r.