Protokół nr 10/2018 z posiedzenia RO w dniu 13.09.2018

PROTOKÓŁ NR 10/2018
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 13.09.2018 r.

 I. Obecni na posiedzeniu:

 1. Anna Sadło-Ostafin
 2. Anna Jarno
 3. Marzena Jewuła
 4. Filip Lach
 5. Ewa Podczaszy
 6. Marcin Sandecki
 7. Mirosław Smółka.

II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji; przedyskutowanie wniosków do budżetu gminy Trzebinia na rok 2019; podjęcie uchwał: w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup i montaż stojaków na rowery, w sprawie w sprawie przeznaczenia środków finansowych na cięcia pielęgnacyjne drzew, w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup potrzebnego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej, w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wymianę nawierzchni boiska do siatkówki na ul. Słonecznej; w sprawie przeznaczenia środków finansowych z rezerwy budżetowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej, w sprawie przeznaczenia środków finansowych z rezerwy budżetowej na zakup i montaż ławki, wolne wnioski.

III. Krótkie omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji.

IV. Omówienie wniosków do budżetu gminy na 2019 r. Rada Osiedla „Centrum” zgłasza następujące wnioski:

 • Remont nawierzchni ul. Kościelnej
 • Remont nawierzchni ul. Luzara
 • Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Na Wzgórze
 • Utworzenie siłowni typu street workout dla dzieci obok boiska osiedlowego na ul. Luzara
 • Budowa obwodnicy dla centrum Trzebini
 • Przystąpienie Gminy do programu „Małopolska Niania”.

V. Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” postanowiła przeznaczyć kwotę 5.000 zł (ze środków zaplanowanych w planie finansowym Rady Osiedla na zakup i montaż elementów małej architektury) na zakup i montaż stojaków na rowery na boiska przy ul. Luzara i Parkowej, siłownię zewnętrzną przy ul. Słonecznej oraz przed budynek siłowni na Zbyszku – Uchwała nr 9/2018.

VI. Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” postanowiła przeznaczyć kwotę 2.000 zł (zgodnie z planem finansowym Rady Osiedla) na cięcia pielęgnacyjne drzew na osiedlu – Uchwała nr 10/2018.

VII. Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” postanowiła przeznaczyć kwotę 1.500 zł (zgodnie z planem finansowym Rady Osiedla) na zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej – Uchwała nr 11/2018.

VIII. Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” postanowiła przeznaczyć kwotę 1.500 zł (zgodnie z planem finansowym Rady Osiedla) na wymianę nawierzchni boiska do siatkówki przy ul. Słonecznej – Uchwała nr 12/2018.

IX. Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” postanowiła przeznaczyć kwotę 500 zł (ze środków figurujących w planie finansowym Rady Osiedla jako rezerwa budżetowa) dla Ochotniczej Straży Pożarnej – Uchwała nr 13/2018.

X. Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” postanowiła przeznaczyć kwotę 2.200 zł (ze środków figurujących w planie finansowym Rady Osiedla jako rezerwa budżetowa) na zakup i montaż ławki przy ul. Luzara (obok tablicy ogłoszeniowej) – Uchwała nr 14/2018.

XI. Wnioski:

 • W związku z uzyskaną przez Radę Osiedla odpowiedzią, iż tablica osiedlowa zdemontowana z ul. Kościelnej zagrażała bezpieczeństwu mieszkańców Rada Osiedla zwraca się z prośbą o wycenę kosztów naprawy tablicy w celu jej powtórnego zamontowania. Rada Osiedla przeznaczy na ten cel środki finansowe z rezerwy budżetowej.

Na zakończenie przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu i przypomniała, iż kolejne posiedzenie odbędzie się w 2. czwartek października.

 

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *