Protokół nr 4/2022 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 12.05.2022 r.

PROTOKÓŁ NR 4/2022
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 12.05.2022 r.

I. Obecni na posiedzeniu:

 1. Jewuła Marzena
 2. Lach Filip
 3. Łęcki Wodzimierz
 4. Matuszkiewicz Krystyna
 5. Papiernik Tomasz
 6. Sandecki Marcin
 7. Sierpowski Mariusz
 8. Smółka Mirosław

II. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Rynek 18. Obradom przewodniczyła Marzena Jewuła – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”.

III. Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum” zapoznała zebranych z bieżącą korespondencją,
a następnie omówiono sprawy bieżące.

IV. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini:

 • Rada  Osiedla  Centrum  ponownie  zwraca  się  z  prośbą  do Burmistrza   o   zorganizowanie
  w miesiącu maju w godzinach popołudniowych spotkania Pana Burmistrza Jarosława Okoczuka z Radą i Mieszkańcami Osiedla Centrum tj. wskazanie daty spotkania  oraz udostępnienie sali na przedmiotowe spotkanie. W związku z niepokojącymi zdarzeniami jakie miały  miejsce  ostatnio  na  terenie  osiedla  oraz  wniosków   dot.  bezpieczeństwa,   prosimy
  o  zaproszenie  na  spotkanie   Pana  Komendanta  Komisariatu  Policji  w  Trzebini.   Prosimy
  o przekazanie informacji o terminie i miejscu spotkania  telefonicznie i mailowo na dane kontaktowe Przewodniczącej Rady Osiedla z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, celem wcześniejszego powiadomienia mieszkańców.

      Jednocześnie  informujemy,  że  tematem  spotkania  będą  wnioski  składane  do  Burmistrza
      i Urzędu Miasta w Trzebini oraz wnioski do budżetu na 2022 rok.

 • Rada Osiedla Centrum w związku z powtarzającymi się zdarzeniami kradzieży i dewastacji na terenie rekreacyjnym przy ulicy Słonecznej, ponownie zwraca się z prośbą o montaż jednej kamery monitoringu miejskiego.
 • Rada Osiedla Centrum zwraca się z prośbą o rozpatrzenie możliwości wstawienia znaku „Ustąp pierwszeństwa przejazdu” przy wyjeździe z zabudowy wielomieszkaniowej na ulicę Dworską.

V. Po przeprowadzonym głosowaniu Rada Osiedla uchwala:

 • zmienić godziny dyżuru Przewodniczącej RO na pełnienie dyżuru na godzinę przed każdym posiedzeniem Rady.
 • przeznaczyć  kwotę 500,00 zł na wsparcie działalności grupy tanecznej Amazing Dance Studio.

VI. Na zakończenie wiceprzewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu

 

Załączniki:

 1. Lista obecności.
 2. Uchwała nr 2/2022

Przewodnicząca
                                                                                              Rady Osiedla „Centrum”

Marzena Jewuła


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35