Protokół nr 9/2016 z posiedzenia RO w dniu 15.11.2016

PROTOKÓŁ NR 9/2016
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 15.11.2016 r.

 I. Obecni na posiedzeniu:

  1. Anna Sadło-Ostafin
  2. Tadeusz Adamczak
  3. Anna Jarno
  4. Marzena Jewuła
  5. Filip Lach
  6. Ewa Podczaszy
  7. Mirosław Smółka.

II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: przedstawienie bieżącej korespondencji i spraw bieżących, podjęcie uchwały w sprawie organizacji imprezy Mikołajkowej dla dzieci z osiedla, podjęcie uchwały w sprawie wydatkowania rezerwy budżetowej, podjęcie uchwały w sprawie zakupu materiałów biurowych, wydanie opinii w przedstawionej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami sprawie wydzierżawienia działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 1858 położonej w Trzebini przy ul. Piłsudskiego, będącej we władaniu Gminy Trzebinia, omówienie kwestii organizacji zebrania mieszkańców dot. zmiany nazw ulic, przedyskutowanie propozycji zmian w statucie osiedla, wolne wnioski.

III. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu kwoty 2.850 zł ze środków zaplanowanych w planie finansowym Rady Osiedla na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców (w tym 450 zł na organizację przedstawienia dla dzieci) na organizację w Dworze Zieleniewskich spotkania ze św. Mikołajem dla dzieci z osiedla – Uchwała nr 10/2016.

IV. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu kwoty 1.000 zł ze środków określonych w planie finansowym Rady Osiedla jako rezerwa budżetowa na jesienne cięcia pielęgnacyjne drzew na ul. Starowiejskiej lub w otoczeniu Dworu Zieleniewskich – Uchwała nr 11/2016.

V. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu kwoty 210 zł zgodnie z planem finansowym Rady Osiedla na zakup materiałów papierniczych w tym kalendarzy na potrzeby Rady Osiedla – Uchwała nr 12/2016.

VI. Po krótkim omówieniu sprawy Rada Osiedla Centrum zaopiniowała negatywnie przedstawioną przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami propozycję wydzierżawienia z przeznaczeniem na parking i ogrodzenia przez p. Gabrielę Chocholską działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 1858 położonej w Trzebini przy ul. Piłsudskiego, będącej we władaniu Gminy Trzebinia – Uchwała nr 13/2016.

VII. Po przedyskutowaniu sprawy zdecydowano zwołać zebranie mieszkańców na dzień 15 grudnia, a do dnia 12 grudnia zbierać propozycje nowych nazw ulic podlegających zmianie na mocy Ustawy o zakazie propagowania komunizmu…

VIII. Po przedyskutowaniu sprawy zaproponowano następujące zmiany w statucie osiedla:

  • Zmiana nieaktualnej nazwy ze statut Osiedla Północ na Osiedla Centrum.
  • Wprowadzenie zapisu o odwołaniu członka Rady Osiedla po 10 nieobecnościach na posiedzeniach Rady w ciągu 1 roku.

IX. Wnioski.

Rada Osiedla „Centrum” wnioskuje o:

  • na wniosek mieszkańców ul. Jasnej sprawdzenie stanu kanalizacji burzowej oraz przepustowości kolektorów burzowych na tej ulicy, w związku z zalewaniem niektórych posesji w czasie większych deszczów.

X. Na zakończenie przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu oraz przypomniała, że kolejne posiedzenie zaplanowano na 2. czwartek grudnia.

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:

protokol-9-2016

uchwala-nr-10-2016

uchwala-nr-11-2016

uchwala-nr-12-2016

uchwala-nr-13-2016


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *