Protokół nr 4/2021 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 10.06.2021 r.

PROTOKÓŁ NR 4/2021
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 10.06.2021 r.

I. Obecni na posiedzeniu:

 1. Marzena Jewuła
 2. Filip Lach
 3. Włodzimierz Łęcki
 4. Krystyna Matuszkiewicz
 5. Marcin Sandecki
 6. Mariusz Sierpowski
 7. Urszula Skubis
 8. Mirosław Smółka
 9. Marek Staroń

W spotkaniu uczestniczyli Pan Tomasz Glazer – Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Urzędu Miejskiego w Trzebini  i Pan Jakub Głuch – Firma Krisbud oraz mieszkańcy osiedla: Pani Agnieszka Feliks, Pani Barbara Jelonek i Pan Tadeusz Adamczak.

II. Posiedzenie odbyło się na terenie rekreacyjnym przy ul. Słonecznej. Obradom przewodniczyła Marzena Jewuła – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania:

 • Omówienie sprawy dot. zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego Osiedla Centrum,
 • Omówienie wniosków zgłoszonych przez mieszkańców osiedla,
 • Omówienie i zaopiniowanie przedstawionej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami sprawy sprzedaży w trybie przetargowym działki oznaczonej w operacie ewidencji działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia nr geodezyjnym 641/20 o pow. 0,0105 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia,
 • Omówienie i zaopiniowanie przedstawionej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami sprawy sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej w operacie ewidencji działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia nr geodezyjnym 527/61 o pow. 0,0942 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia,
 • Omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji,
 • Dyskusja, zapytania i wolne wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

III. Po omówieniu wniosków zgłoszonych przez mieszkańców osiedla, Rada Osiedla „Centrum” przekazuje następujące wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini, celem załatwienia zgodnie z właściwością i poinformowania o sposobie załatwienia poniższych spraw:

 1. Wniosek Państwa Agnieszki i Tomasza Feliks w sprawie zainstalowania monitoringu
  z widokiem na budynek przy ul. Rynek 14-15.
 2. Wniosek o interwencję w sprawie dewastacji zbocza Bożniowej.

IV. Po omówieniu sprawy, Rada Osiedla „Centrum” postanowiła zaopiniować pozytywnie przedstawioną przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami propozycję sprzedaży działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia nr geodezyjnym641/20 o pow. 0,0105 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia,

V. Po omówieniu sprawy, Rada Osiedla „Centrum” postanowiła zaopiniować pozytywnie przedstawioną przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami propozycję sprzedaży działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia nr geodezyjnym 527/61 o pow. 0,0942 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania właścicieli działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia nr geodezyjnym 527/11 o możliwości nabycia przedmiotowej działki,

VI. Na zakończenie przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu.

Załączniki:

 1. Lista obecności.
 2. Uchwała nr 3/2021
 3. Wniosek Państwa Feliks z 09.06.2021 r.
 4. Wnioski (maile) w sprawie Góry Bożniowej.       

Przewodnicząca
                                                                                              Rady Osiedla „Centrum”

Marzena Jewuła


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35