Protokół nr 9/2022 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 13.10.2022 r.

PROTOKÓŁ NR 9/2022
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 13.10.2022 r.