Protokół nr 7/2016 z posiedzenia RO w dniu 08.09.2016

PROTOKÓŁ NR 7/2016
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 08.09.2016 r.

 I. Obecni na posiedzeniu:

  1. Anna Sadło-Ostafin
  2. Tadeusz Adamczak
  3. Anna Jarno
  4. Marzena Jewuła
  5. Leszek Konieczny
  6. Stanisław Kosałka
  7. Tomasz Papiernik

II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: przedstawienie bieżącej korespondencji i omówienie spraw bieżących, wydanie opinii w przedstawionej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami sprawie sprzedaży części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 1423/10 o pow. ok. 50 m ² stanowiącej własność Gminy Trzebinia, wydanie opinii w przedstawionej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami sprawie wydzierżawienia firmie WIEMAT części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 658/3 o pow. ok. 100 m² stanowiącej własność Gminy Trzebinia, w celu montażu kolejki tyrolskiej, podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na jesienne cięcia pielęgnacyjne drzew, wolne wnioski.

III. Krótkie omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji, w tym informacji na temat prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w odniesieniu do osiedla Centrum oraz planowanego na 3 października spotkania z mieszkańcami w tej sprawie.

IV. Po krótkim omówieniu sprawy Rada Osiedla Centrum zaopiniowała pozytywnie przedstawioną przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami propozycję sprzedaży w trybie bezprzetargowym części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 1423/10 o pow. ok. 50 m² stanowiącej własność Gminy Trzebinia, na rzecz p. Marii Gunia, zam. w Trzebini przy ul. Starowiejskiej 23, która rzeczoną działkę użytkowała i utrzymywała przez okres 40 lat.

V. Po przedyskutowaniu sprawy Rada Osiedla Centrum zaopiniowała pozytywnie przedstawioną przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami sprawę wydzierżawienia firmie WIEMAT Więcław Mateusz części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 658/3 o pow. ok. 100 m², położonej na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” stanowiącej własność Gminy Trzebinia, w celu montażu kolejki tyrolskiej.

VI. Po przedyskutowaniu sprawy podjęcie uchwały o przeznaczeniu kwoty 1000 zł na jesienne cięcia pielęgnacyjne drzew na ul. Parkowej, ze względu na zły stan starego drzewostanu w tej części osiedla. Kwotę przyznano ze środków zaplanowanych pierwotnie w planie finansowym Rady Osiedla na zakup i montaż elementów małej architektury ze względu na niewykorzystanie środków zgodnie z pierwotnym założeniem – Uchwała nr 9/2016.

VII. Wobec braku wolnych wniosków przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu. Kolejne posiedzenie zaplanowano na 2. czwartek października.

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:

protokol-7-2016

uchwala-nr-9-2016


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *