Protokół nr 3/2022 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 12.04.2022 r.

PROTOKÓŁ NR 3/2022
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 12.04.2022 r.

I. Obecni na posiedzeniu:

 1. Sadło-Ostafin Anna
 2. Matuszkiewicz Krystyna
 3. Skubis Urszula
 4. Sandecki Marcin
 5. Sierpowski Mariusz
 6. Smółka Mirosław
 7. Staroń Marek

II. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Rynek 18. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”.

III. Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla „Centrum” zapoznała zebranych z bieżącą korespondencją,
a następnie omówiono sprawy bieżące.

IV. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini:

 • Rada Osiedla Centrum zwraca się z prośbą do Burmistrza o zorganizowanie w miesiącu maju w godzinach popołudniowych spotkania Pana Burmistrza Jarosława Okoczuka z Radą
  i Mieszkańcami Osiedla Centrum tj. wskazanie daty spotkania  oraz udostępnienie sali na przedmiotowe spotkanie. Prosimy o przekazanie informacji o terminie i miejscu spotkania  telefonicznie i mailowo na dane kontaktowe Przewodniczącej Rady Osiedla z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, celem wcześniejszego powiadomienia mieszkańców.
 • Rada Osiedla Centrum zwraca się z prośbą o usunięcie pęknięć w nawierzchni ulicy Parkowej w ramach obowiązującej gwarancji.
 • W związku z niepokojącymi informacjami od mieszkańców oraz wizji w terenie członków rady w sprawie aktualnego stanu zachowania Synagogi  przy ul. Piłsudskiego, który zagraża  nie tylko przyszłości obiektu, ale przede wszystkim bezpieczeństwu przechodniów i sąsiadów, Rada Osiedla Centrum zwraca się z prośbą o poważne potraktowanie sprawy i podjęcie stosownych działań.

V. Na zakończenie wiceprzewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu.

 

Załączniki:

 1. Lista obecności.

Przewodnicząca
                                                                                              Rady Osiedla „Centrum”

Marzena Jewuła


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35