Protokół nr 8/2022 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 07.09.2022 r.

PROTOKÓŁ NR 8/2022
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 07.09.2022 r.