Wnioski Rady Osiedla Centrum do budżetu Gminy Trzebinia na 2022 r.

Trzebinia, 28 września 2021 r.

 

Urząd Miasta w Trzebini
Pan Jarosław Okoczuk – Burmistrz Trzebini
Marszałka Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia

 

Dotyczy: wnioski Rady Osiedla Centrum do budżetu Gminy Trzebinia na 2022 r.

Na podstawie uchwały nr L/537/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dn. 24 września 2010 r. przekazuję wnioski do budżetu gminy na 2022 r. z prośbą o uwzględnienie:

Infrastruktura techniczna:

 1. Podjęcie działań w kierunku budowy remizy OSP w Trzebini.
 2. Podjęcie działań w kierunku rozwoju ciepła systemowego na Osiedlu Centrum.
 3. Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy ulicy Parkowej.
 4. Wykonanie niezbędnych prac remontowych Budynku Muzeum Regionalnego w Trzebini
  w kierunku zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Infrastruktura drogowa:

 1. Podjęcie działań w sprawie przejęcia przez Gminę dotychczasowej drogi powiatowej – ulicy Spokojnej.
 2. Przebudowa ulicy Dworskiej wraz z budową zjazdu do zabudowy wielorodzinnej (bloki przy ul. Dworskiej) i budową łączników pomiędzy ulicami Dworską i Parkową.
 3. Przebudowa ulicy Kościelnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Luzara do skrzyżowania z ulicą Starowiejską.
 4. Wymiana nakładki asfaltowej na Osiedlu Na Skale.
 5. Przebudowa ulicy Strzelniczej na całej długości wraz z poszerzeniem wjazdu od DW 791.

Bezpieczeństwo:

 1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów na ulicy Piłsudskiego poprzez:
  • budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Kościelną w granicach istniejącej drogi.
  • wprowadzenie strefy automatycznego pomiaru prędkości pojazdów i rozszerzenie strefy ograniczenia prędkości na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką,
  • alternatywnie – montaż radaru stacjonarnego w rejonie przystanków autobusowych.
 2. Montaż lustra na skrzyżowaniu ulicy Spokojnej z ulicą Piłsudskiego (pokazujący nadjeżdżający pojazd od strony rynku).
 3. Montaż lustra na skrzyżowaniu ulicy Jagodowej z ulicą Grunwaldzką.
 4. Montaż lustra  na skrzyżowaniu ulicy Sadowej z ulicą Luzara (ułatwiający wyjazd z ulicy Sadowej).

Inne:

 1. Zakup i montaż tablicy informacyjnej, ławki i kosza na s przy skrzyżowaniu ulic Luzara i Kościelnej.
 2. Zakup i montaż tablicy informacyjnej przy ulicy Jagodowej.
 3. Budowa siłowni typu street workout dla dzieci obok boiska osiedlowego na ulicy Luzara.
 4. Zakup i montaż ławek wzdłuż ulicy Krakowskiej.
 5. Zakup i montaż koszy na śmieci przy tablicach ogłoszeń na terenie całego osiedla.
 6. Usuniecie uszkodzonych w trakcie budowy ul. Parkowej drzew i nasadzenie nowych.
 7. Wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne i posprzątanie południowej części działki na terenie rekreacyjno – sportowym przy ulicy Słonecznej.
 8. Zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą pielęgnację drzew na terenie całego osiedla,
  w szczególności na potrzeby zachowania widoczności i bezpieczeństwa.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”
Marzena Jewuła


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35