Protokół nr 2/2015 z posiedzenia RO w dniu 12.03.2015

PROTOKÓŁ NR 2/2015
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 12.03.2015 r.

I. Obecni na posiedzeniu:

 1. Anna Sadło-Ostafin
 2. Tadeusz Adamczak
 3. Jerzy Głogowski
 4. Filip Lach
 5. Tomasz Papiernik
 6. Mirosław Smółka
 7. Anna Stojowska-Jarno

II. Posiedzenie odbyło się w budynku Biura Rady Miasta Trzebini przy ul. Piłsudskiego 14 a. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”.
Po krótkim powitaniu zebranych i poinformowaniu, iż wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o terminie posiedzenia, przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu zaproszonego gościa – Krzysztofa Kacprzyka z firmy Viden.pl, który przedstawił ofertę stworzenia i obsługi strony internetowej Osiedla Centrum. Po zakończeniu prezentacji oferta została przedyskutowana i wpisana do planu finansowego na rok 2015.

III. Rada postanowiła zorganizować wizję lokalną w związku ze zgłaszaną przez mieszkańców koniecznością wycięcia starej wierzby przy ul. Rybnej. Sprawą zdeklarowali się zająć T. Adamczak i A. Stojowska-Jarno. Poinformowanie członków Rady przez Przewodniczącą o wszystkich bieżących sprawach urzędowych w oparciu o otrzymaną korespondencję oraz o przebiegu dyżurów w biurze Rady. Przedyskutowano też konieczność zorganizowania spotkania dla mieszkańców z przedstawicielami UM w Trzebini oraz KPP Chrzanów Wydział Ruchu Drogowego dotyczącego poprawy bezpieczeństwa w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Kościelną.

IV. Przedyskutowanie i omówienie propozycji do planu finansowego na 2015 rok. Głosowanie nad planem przeniesiono na następne spotkanie ze względu na małą ilość członków Rady obecnych na zebraniu.

V. Wnioski
Rada Osiedla Centrum wnioskuje o:

 • Przydział pracowników penitencjarnych do sprzątania terenu osiedla szczególnie rejonu Rybnej, Balatonu, Bożniowej oraz tras rowerowych i pieszych w zakresie usuwania zbyt rozrośniętej dzikiej roślinności
 • Zadbanie o przejezdność drogi pożarowej w rejonie cmentarza
 • Wycięcie starych głogów na ul. Starowiejskiej
 • Ustawienie większej ilości koszy na śmieci, szczególnie w samym centrum miasta
 • Przywrócenie tablicy ogłoszeniowej na Rynku
 • Postawienie planu miasta na Rynku
 • Ustawienie popiersia Józefa Piłsudskiego w obrębie Rynku
 • Odrestaurowanie zaniedbanych ławek w parku przy Dworze Zieleniewskich

VI. Na zakończenie przypomniano, iż termin kolejnego spotkania przypada na 2. czwartek kwietnia tj. 9 kwietnia 2015 r.

 

Sekretarz
Rady Osiedla „Centrum”

Filip Lach

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:

 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *