Protokół nr 1/2015 z posiedzenia RO w dniu 24.02.2015

PROTOKÓŁ NR 1/2015
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 24.02.2015 r.

I. Obecni na posiedzeniu:

1. Anna Sadło-Ostafin
2. Tadeusz Adamczak
3. Jerzy Głogowski
4. Marzena Jewuła
5. Leszek Konieczny
6. Stanisław Kosałka
7. Filip Lach
8. Urszula Musik
9. Tomasz Papiernik
10. Ewa Podczaszy
11. Mirosław Smółka
12. Anna Stojowska-Jarno

II. Posiedzenie odbyło się w budynku Biura Rady Miasta Trzebini przy ul. Piłsudskiego 14 a. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”.
Po krótkim powitaniu zebranych i poinformowaniu, iż wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o terminie posiedzenia przewodnicząca przedstawiła następujący porządek obrad:

1. Wybór osoby sporządzającej protokół zebrania.
2. Wybór zarządu Rady Osiedla „Centrum”.
3. Określenie terminów i miejsca posiedzeń Rady Osiedla „Centrum”.
4. Przedyskutowanie terminów i częstotliwości dyżurów w biurze Rady Osiedla „Centrum”.
5. Przedyskutowanie wstępnych propozycji do planu finansowego na 2015 r.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie zebrania.

Proponowany przebieg obrad poddano głosowaniu. W głosowaniu jawnym wszyscyjednomyślnie przyjęli porządek obrad.

Ad. 1

Na protokolanta posiedzenia zgłosił się Filip Lach, a jego kandydatura została jednomyślnie
przyjęta poprzez jawne głosowanie.

W tej części posiedzenia do zebranych dołączyła jako gość mieszkanka osiedla Krystyna Matuszkiewicz. Po udzieleniu jej głosu przez przewodniczącą przedstawiła zebranym problem braku na terenie osiedla „Centrum” publicznych aparatów telefonicznych, co uniemożliwia korzystanie z usług telefonicznych przez osoby nie posiadające aparatów prywatnych i komórkowych. P. Matuszkiewicz reprezentująca grupę mieszkańców prosiła Radę o zajęcie się tą sprawą. Rada podjęła dyskusję nad tematem, w wyniku której postanowiono przyjrzeć się problemowi. Tadeusz Adamczak zadeklarował, iż osobiście zajmie się tym problemem.

Ad. 2

Wybór Zarządu Osiedla „Centrum” w osobach Zastępcy przewodniczącej, Sekretarza, Skarbnika oraz Członka Zarządu. Przewodnicząca poinformowała członków Rady, iż zgodnie ze Statutem Osiedla Rada powinna wybrać spośród siebie Zastępcę przewodniczącej oraz trzech członków Zarządu. Członkowie Rady zaproponowali jednak, aby wybrać od razu czterech członków Zarządu, którzy podzielą się odpowiednimi funkcjami. Propozycję tą przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Przed przystąpieniem do głosowania zgłoszono następujące kandydatury:

 • Jerzy Głogowski
 • Tadeusz Adamczak
 • Mirosław Smółka
 • Ewa Podczaszy
 • Marzena Jewuła
 • Anna Stojowska-Jarno
 • Filip Lach.

Dobrowolnie rezygnację z ubiegania się o funkcje w zarządzie złożyli Jerzy Głogowski, Tadeusz Adamczak oraz Marzena Jewuła. Reszta kandydatów wyraziła zgodę na kandydowanie. Głosowanie przeprowadzone było w trybie jawnym. Wszyscy kandydaci zostali wybrani jednomyślnie. Po ukonstytuowaniu się skład Zarządu wygląda następująco:

 • Ewa Podczaszy – Zastępca Przewodniczącej
 • Filip Lach – Sekretarz
 • Anna Stojowska-Jarno – Skarbnik
 • Mirosław Smółka – Członek Zarządu

Następnie przewodnicząca odczytała treść uchwały nr 1 o powołaniu Zarządu, którą uchwalono jednomyślnie w trybie jawnym. Uchwała stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Po dyskusji ustalono termin comiesięcznych posiedzeń Rady Osiedla „Centrum” w drugi czwartek każdego miesiąca od godz. 17:00. Jako miejsce zaproponowano salę w Biurze Rady Miasta Trzebini przy ul. Piłsudskiego 14 a, pod warunkiem uzyskania akceptacji p. Burmistrza. Dyżury członka Rady zostały ustalone co dwa tygodnie we wtorki od godziny 17:00 w biurze Rady Osiedla przy ul. Narutowicza 10.

Ad. 5

Po krótkiej dyskusji ustalono, iż sprawy finansowe i propozycje do budżetu na br. zostaną szczegółowo omówione na następnym posiedzeniu Rady.

Ad. 6

Wobec zgłoszeń mieszkańców poszczególni członkowie Rady zgłosili konieczność zwrócenia się do władz miasta z następującymi wnioskami:

 • o pilny remont brukowanej nawierzchni w zachodniej części Rynku ze względu na liczne ubytki w kostce brukowej oraz przypadki dalszego wypadania kostki zagrażające
  bezpieczeństwu pojazdów i zdrowiu pieszych – przywrócenie sygnalizacji pulsującej na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic
  Narutowicza i Ochronkowej
 • postawienie sygnalizacji pulsującej na przejściu dla pieszych na ulicy Piłsudskiego powyżej Dworu Zieleniewskich
 • przywrócenie nocnej opieki lekarskiej oraz nocnego dyżuru aptek ze względu na fakt, iż nie wszyscy mieszkańcy mają możliwość udania się po pomoc medyczną do Chrzanowa, zwłaszcza wobec faktu braku nocnej komunikacji autobusowej

Ad. 8

Na zakończenie termin kolejnego posiedzenia ustalono na 12 marca 2015 r.

Sekretarz
Rady Osiedla „Centrum”

Filip Lach

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:

 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *