Protokół nr 9/2017 z posiedzenia RO w dniu 13.07.2017

PROTOKÓŁ NR 9/2017
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 13.07.2017 r.

 I. Obecni na posiedzeniu:

 1. Anna Sadło-Ostafin
 2. Tadeusz Adamczak
 3. Anna Jarno
 4. Marzena Jewuła
 5. Filip Lach
 6. Tomasz Papiernik
 7. Ewa Podczaszy
 8. Mirosław Smółka
 9. oraz gość – radny Maciej Kozub.

II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: przedstawienie bieżącej korespondencji i spraw bieżących, omówienie i zaopiniowanie przedstawionej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Regulacji Geodezyjno-Prawnych sprawy nowej nazwy ulicy K. Żmirka, podjęcie uchwał: w sprawie zakupu 2 ławek na ul. Luzara, w sprawie wykonania projektu oświetlenia schodów i chodnika łączących ul. Starowiejską i Młoszowską, w sprawie cięć drzew,  wolne wnioski.

III. Krótkie omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji

IV. Krótkie przedstawienie wyników ostatniego zebrania z mieszkańcami osiedla, na którym ustalono nową nazwę dla os. gen. Waltera – os. Na Skale.

V. W związku z koniecznością zmiany nazwy ul. K. Żmirka z uwagi na fakt, iż na terenie os. Centrum ulica ta jest bardzo krótka i właściwie niezamieszkana po krótkiej dyskusji Rada Osiedla „Centrum” zdecydowała zaakceptować nazwę wybraną przez mieszkańców osiedla Piaski – ul. Norwida, na terenie którego znajduje się dalsza część ulicy.

VI. Po krótkim omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” postanowiła przeznaczyć kwotę 3.500 zł (3.000 zł ze środków zaplanowanych w planie finansowych Rady Osiedla „Centrum” na zakup i montaż elementów małej architektury oraz 500 zł z punktu organizacja imprez okolicznościowych) na zakup dwóch ławek na boisko przy ul. Luzara – Uchwała nr 7/2017.

VII. Po krótkim omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” postanowiła przeznaczyć kwotę 3.500 zł  (2000 zł ze środków zaplanowanych w planie finansowych Rady Osiedla „Centrum” na projekt oświetlenia oraz 1.500 zł z punktu organizacja imprez okolicznościowych) na projekt oświetlenia chodnika i schodów łączących ul. Starowiejską i Młoszowską – Uchwała nr 8/2017.

VIII. Po krótkim omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” postanowiła przeznaczyć kwotę 1.500 zł  (ze środków zaplanowanych w planie finansowych Rady Osiedla „Centrum” na cięcia pielęgnacyjne drzew) na cięcia drzew – wycinkę przeznaczonych do wycięcia głogów i klonów na ul. Starowiejskiej – Uchwała nr 9/2017.

IX. Wolne wnioski:

 • Rada osiedla „Centrum” na wniosek mieszkańców zwraca się z prośbą o zamontowanie lampy na słupie energetycznym na ul. Starowiejskiej przy posesji nr 27.
 • Rada osiedla „Centrum” zwraca się z wnioskiem o regularne koszenie trawników na terenie osiedla, szczególnie w rejonie schodów łączących ul. Starowiejską z ul. Młoszowską oraz ul. Starowiejską z ul. Luzara.

X. Na zakończenie przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu i poinformowała, że w związku z przerwą wakacyjną kolejne zebranie odbędzie się w 2. czwartek września.

 

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:

PROTOKÓŁ 9-2017

Uchwała nr 7-2017

Uchwała nr 8-2017

Uchwała nr 9-2017


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *