Protokół nr 9/2015 z posiedzenia RO w dniu 03.09.2015

PROTOKÓŁ NR 9/2015
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 03.09.2015 r.

I. Obecni na posiedzeniu:

 1. Anna Sadło-Ostafin
 2. Tadeusz Adamczak
 3. Karolina Bartosik
 4. Anna Jarno
 5. Marzena Jewuła
 6. Stanisław Kosałka
 7. Filip Lach
 8. Mirosław Smółka

II. W związku z pilnymi sprawami posiedzenie odbyło się wyjątkowo w pierwszy czwartek miesiąca w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: podjęcie uchwały w celu przeznaczenia środków finansowych na organizowaną wspólnie z TCK imprezę pod nazwą „Herbatka u Zieleniewskich”, w związku z pismem Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miasta przedyskutowanie sprawy zainstalowania i lokalizacji 3 szt. przyrządów siłowni zewnętrznej, omówienie bieżącej korespondencji, omówienie wniosków do budżetu Gminy na rok 2016, wolne wnioski.

III. Po przedyskutowaniu kwestii organizacyjnych w związku z zainicjowaniem przez Radę Osiedla „Centrum” pikniku dla mieszkańców współorganizowanego z Trzebińskim Centrum Kultury pod nazwą „Herbatka u Zieleniewskich” w dniu 12 września, uchwalono przeznaczyć na sfinansowanie części kosztów tej imprezy 3000 zł. Zdecydowano, iż kwota ta pochodzić będzie ze środków zaplanowanych w planie finansowym Rady Osiedla na przygotowanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Luzara zgłoszonego do konkursu „Podwórko Nivea” ze względu na odpadnięcie w konkursie Nivea, a tym samym odstąpienie od realizacji  tego projektu i niewykorzystanie środków zgodnie z pierwotnym założeniem – Uchwała nr 9/2015.

IV. Omówienie sprawy zainstalowania na terenie Osiedla 3 szt. przyrządów siłowni zewnętrznej w związku z pismem Wydziału Rozwoju Gminy Urzędu Miasta. Po przeprowadzeniu dyskusji większość obecnych na posiedzeniu członków Rady zaproponowała zainstalowanie ww. urządzeń przy placu zabaw oraz boisku osiedlowym na ul. Słonecznej. Z kolei p. Tadeusz Adamczak zaproponował lokalizację przy boisku sportowym na ul. Luzara. Za lokalizacją na ul. Słonecznej opowiedziało się 6 osób, za lokalizacją na ul. Luzara – 1 osoba, zaś 1 osoba wstrzymała się od głosu.

 V. Poinformowanie członków Rady na temat bieżącej korespondencji, w tym m.in.: odpowiedzi na wnioski Rady z poprzednich posiedzeń, ogłoszenia Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP części obszaru Śródmieście – Centrum, pisma Starosty chrzanowskiego w sprawie usuwania przez zarządców i właścicieli dróg namułów z dróg powiatowych.

VI. Przedyskutowanie wniosków do budżetu Gminy na rok 2016. Wśród wniosków przekazanych również na ręce radnego p. Tadeusza Adamczaka znalazły się:

 • Wykonanie placu zabaw przy ul. Luzara
 • Remont nawierzchni na ul. Luzara
 • Remont gazociągu na ul. Starowiejskiej
 • Remont nawierzchni na ul. Parkowej
 • Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Piłsudskiego w rejonie Dworu Zieleniewskich.

Zdecydowano, iż wnioski nie zgłoszone na posiedzeniu zostaną przekazane bezpośrednio radnemu Adamczakowi.

VII. Wnioski:

Rada Osiedla Centrum wnioskuje o:

 • Naprawę siedziska ławki zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i św. Stanisława

VIII. Na zakończenie Przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu i przypomniała, iż termin kolejnego spotkania przypada na 2. czwartek października.

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:

 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *