Protokół nr 8/2017 z posiedzenia RO w dniu 13.06.2017

PROTOKÓŁ NR 8/2017
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 13.06.2017 r.

 I. Obecni na posiedzeniu:

  1. Anna Sadło-Ostafin
  2. Tadeusz Adamczak
  3. Anna Jarno
  4. Marzena Jewuła
  5. Tomasz Papiernik.

II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: przedstawienie spraw przez gości – mieszkańca ul. Kościuszki 11 oraz przedstawicieli mieszkańców os. gen. Waltera, przedstawienie bieżącej korespondencji i spraw bieżących, omówienie i zaopiniowanie przedstawionej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami sprawy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 1421/5, omówienie i zaopiniowanie prośby mieszkańców ul. Parkowej o zamontowanie dwóch punktów świetlnych na istniejących słupach energetycznych przy posesjach Parkowa 33 i 35D,  wolne wnioski.

III. Wystąpienie mieszkańca posesji przy ul. Kościuszki 11 z prośbą o interwencję rady osiedla w związku z zalaniem jego posesji w czasie gwałtownej ulewy co miało miejsce podczas remontu biegnącego wzdłuż posesji  odcinka ul. Kościuszki. Mieszkańca poinformowano, iż była to sytuacja wyjątkowa spowodowana remontem i podniesieniem poziomu studzienek w związku z brakiem ostatniej warstwy asfaltu, natomiast ponieważ remont został już zakończony nie powinna się już powtórzyć. Obiecano wnioskowanie o regularne czyszczenie kratek odpływowych znajdujących się na końcu tego odcinka ulicy, oraz na styku chodnika i Małego Rynku.

IV. Wystąpienie dwóch przedstawicieli mieszkańców os. gen. Waltera, którzy zwrócili się z prośbą o zorganizowanie kolejnego zebrania dla mieszkańców celem uchylenia uchwały zebrania mieszkańców wybierającej na patrona osiedla Waltera Kesingera i ponownego przegłosowania innej nazwy.

Rada osiedla wyraziła gotowość zorganizowania kolejnego zebrania dla mieszkańców, jednak z uwagi na podjętą wcześniej uchwałę zebrania mieszkańców mieszkańcy os. Waltera zostali najpierw skierowani do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami prowadzącego sprawy zmiany nazw ulic. Ze strony rady osiedla do zajęcia się sprawą zgłosił się p. Tadeusz Adamczak.

V. Krótkie omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji.

VI. Po krótkim omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” postanowiła zaopiniować pozytywnie przedstawioną przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami propozycję sprzedaży w drodze bezprzetargowej na wniosek p. Andrzeja Janiczka nieruchomości gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 1421/5 o pow. 0, 0116 ha, położonej przy ul. Starowiejskiej w Trzebini, w obrębie ogrodzenia wnioskodawcy.

VII. Po krótkim omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” postanowiła zaopiniować pozytywnie wniosek mieszkańców ul. Parkowej o zamontowanie dwóch punktów świetlnych na istniejących słupach energetycznych – jeden na działce 35/18 czyli Parkowa 33, drugi na działce 2040 czyli Parkowa 35D, co ma służyć oświetleniu drogi będącej odnogą ul. Parkowej, z której korzystają zarówno mieszkańcy ul. Parkowej, jak i Zawadzkiego oraz pracownicy Zakładów „Górka”.

VIII. Wolne wnioski:

  • Rada osiedla „Centrum” na wniosek mieszkańca ul. Kościuszki 11 zwraca się z prośbą o regularne czyszczenie kratek odpływowych kanalizacji burzowej na ul. Kościuszki (ślepa) oraz kratki odpływowej usytuowanej na granicy chodnika przy ul. Kościuszki i Małego Rynku.
  • Rada osiedla „Centrum” przychylając się do propozycji osiedla Trzebionka wnioskuje o zwiększenie limitu ograniczenia prędkości na ul. św. Stanisława na odcinku od wysokości posesji nr 28 do skrzyżowania z ulicami Dąbrowskiego i 22 Lipca z 40 do 50 km/h.
  • Rada osiedla „Centrum” na wniosek mieszkańców ul. Parkowej wnioskuje o zamontowanie dwóch punktów świetlnych na istniejących słupach energetycznych przy posesjach Parkowa 33 i 35D.

IX. Na zakończenie przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu i przypomniała, że kolejne zebranie odbędzie się w 2. czwartek lipca.

 

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:

PROTOKÓŁ 8-2017


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *