Protokół nr 8/2016 z posiedzenia RO w dniu 13.10.2016

PROTOKÓŁ NR 8/2016
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 13.10.2016 r.

 I. Obecni na posiedzeniu:

  1. Anna Sadło-Ostafin
  2. Tadeusz Adamczak
  3. Anna Jarno
  4. Mirosław Smółka
  5. Grzegorz Żuradzkioraz goście: Maciej Kozub i Agata Bugała.

II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: wystąpienie gościa – p. Agaty Bugały – przedstawicielki mieszkańców ul. Parkowej, przedstawienie bieżącej korespondencji i spraw bieżących, wydanie opinii w przedstawionej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami sprawie kupna przez Gminę Trzebinia działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 602/4 położonej w Trzebini przy ul. Rybnej, stanowiącej własność p. Jadwigi i Bożeny Bębenek, wolne wnioski.

III. Wystąpienie p. Agaty Bugały – reprezentantki mieszkańców ul. Parkowej, z przedstawieniem ich problemów, przede wszystkim związanych z brakiem, od lat, remontu nawierzchni ul. Parkowej i kolejny raz groźbą ZKKM i busów o wycofaniu kursów autobusów ul. Parkową, brakiem odpowiedniej, adekwatnej do liczby dzieci ilości miejsc w busie szkolnym dowożącym dzieci do Szkoły Podstawowej nr 8.

IV. Krótkie omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji, w tym informacji na temat wniosków składanych za pośrednictwem Rady Osiedla do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia.

V. Po krótkim omówieniu sprawy Rada Osiedla Centrum zaopiniowała pozytywnie przedstawioną przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami propozycję kupna na rzecz Gminy Trzebinia działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 602/4 położonej w Trzebini przy ul. Rybnej, stanowiącej własność p. Jadwigi i Bożeny Bębenek (podzielonej aktualnie na działkę 602/6 o pow. 0,2879 ha i działkę 602/5 o pow. 0,0018 ha, z których działka 602/6 objęta jest Wstępnym projektem parku miejskiego… obejmującego tereny Balatonu i Rybnej).

VI. Wnioski.

Rada Osiedla „Centrum” wnioskuje o:

  • na wniosek mieszkańców ul. Parkowej o pilny remont nawierzchni ulicy Parkowej i bocznych
  • ustalenie w jakim terminie rozpoczną się odkładane od kilku lat remonty: wodociągu na ul. Luzara (miał rozpocząć się latem br.) oraz gazociągu na ul. Starowiejskiej

VII. Na zakończenie przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu oraz przypomniała, że kolejne posiedzenie zaplanowano na 2. czwartek listopada.

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:

protokol-8-2016


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *