Protokół nr 8/2015 z posiedzenia RO w dniu 06.08.2015

PROTOKÓŁ NR 8/2015
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 06.08.2015 r.

I. Obecni na posiedzeniu:

  1. Anna Sadło-Ostafin
  2. Tadeusz Adamczak
  3. Anna Jarno
  4. Marzena Jewuła
  5. Stanisław Kosałka
  6. Filip Lach
  7. Urszula Musik
  8. Ewa Podczaszy

II. W związku z sezonem urlopowym posiedzenie odbyło się wyjątkowo w pierwszy czwartek miesiąca w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: zaopiniowanie przedstawionej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami sprawy ustanowienia służebności przechodu przez działkę stanowiącą własność Gminy Trzebinia o nr 191/241 na wniosek p. Anety Jeleń i p. Myślińskich, ponowne zaopiniowanie przedstawionych przez Wydział Architektury i Urbanistyki zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dolinie Rybnej, omówienie sprawy pikniku organizowanego na zakończenie lata we współpracy z TCK, omówienie sprawy zakupu i remontu ławek i koszy na śmieci, wstępne omówienie wniosków do budżetu Gminy na rok 2016, wolne wnioski.

III. Podjęcie uchwały w przedstawionej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami sprawie zaopiniowania ustanowienia służebności przechodu przez działkę stanowiącą własność Gminy Trzebinia o nr 191/241 na rzecz każdoczesnego właściciela działki o numerze geodezyjnym 1485/2 na wniosek p. Anety Jeleń i p. Myślińskich. Po przeprowadzeniu dyskusji Rada Osiedla „Centrum” postanowiła zaopiniować pozytywnie przedstawione przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami rozwiązane dotyczące odpłatnego ustanowienia ww. służebności przez całą działkę gminną, zgodnie z przedstawionym załącznikiem mapowym (uchwała nr 8/2015).

IV. Omówienie sprawy ponownego zaopiniowania przedstawionych przez Wydział Architektury i Urbanistyki zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dolinie Rybnej, określonego w dokumentacji jako obszar Śródmieście – Centrum w Trzebini. Po przeprowadzeniu dyskusji obecni na posiedzeniu członkowie Rady stwierdzili, że nie wnoszą zastrzeżeń co do proponowanych zmian przedstawionych w otrzymanych z Wydziału Architektury i Urbanistyki dokumentacji tekstowej i rysunkowej, ale wobec wątpliwości co do niektórych zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu materiały zostały im rozdane i  rozesłane do głębszego zapoznania się.

 V. Krótkie omówienie sprawy organizowanego 12 września wspólnie z TCK pikniku.

VI. Kontynuując temat dotyczący zakupu ławek i koszy na śmieci zdecydowano o konieczności zakupu koszy na śmieci na ul. Starowiejską oraz ul. Luzara (pod tablice ogłoszeniowe) oraz zauważono konieczność remontu ławki na boisku przy ul. Luzara. Wobec zmniejszającej się ilości osób obecnych na posiedzeniu, zdecydowano się po raz kolejny omówienie tej sprawy przenieść na następne posiedzenie.

VII. Wnioski:

Rada Osiedla Centrum wnioskuje o:

  • Wpisanie do budżetu Gminy na rok 2016 remontu nawierzchni na trawiastym boisku osiedlowym przy ul. Parkowej.

VIII. Na zakończenie Przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu.

 

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:

 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *