Protokół nr 8/2021 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 09.11.2021 r.

PROTOKÓŁ NR 8/2021
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 09.11.2021 r.

I. Obecni na posiedzeniu:

 1. Marzena Jewuła
 2. Filip Lach
 3. Włodzimierz Łęcki
 4. Krystyna Matuszkiewicz
 5. Marcin Sandecki
 6. Mariusz Sierpowski
 7. Urszula Skubis
 8. Marek Staroń

II. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Rady Osiedla Centrum. Obradom przewodniczyła Marzena Jewuła – Przewodnicząca Rady Osiedla Centrum.

III. Rada Osiedla „Centrum” po omówieniu sprawy znak pisma: BR.RDT.7226.136.2021.ILD pozostawia rozstrzygnięcie w gestii Pana Burmistrza Jarosława Okoczuka, po wcześniejszym spotkaniu i uzgodnieniach z mieszkańcami ulicy Strzelniczej. Rada Osiedla opiniuje pozytywnie wolę mieszkańców. Należy nadmienić że rada osiedla nie była dotychczas organem opiniującym projekty dużych inwestycji w obrębie osiedla Centrum.

IV. Po omówieniu wniosków zgłoszonych przez mieszkańców osiedla, Rada Osiedla „Centrum” przekazuje następujące wnioski do Burmistrza Miasta Trzebini, celem załatwienia zgodnie z właściwością i poinformowania o sposobie załatwienia poniższych spraw:

 • Wniosek P. Broczkowskiego z ulicy Szkolnej dotyczący postawienia znaku zezwalającego  na parkowanie wyłącznie po jednej stronie jezdni.
 • Wniosek P. Feliksa dotyczący częstszej kontroli jakości powietrza w centrum Trzebini, ze względu na wysoki poziom zanieczyszczenia z wydobywających się kominów. 
 • Wniosek Rady Osiedla o montaż jednej kamery monitoringu miejskiego na terenie rekreacyjnym przy ulicy Słonecznej ze względu na pojawiające się kradzieże i dewastacje małej architektury. Docelowo prosimy o PILNY montaż fotopułapki.
 • wniosek Rady Osiedla o informację: jaka jest podstawa prawna odmowy udostępniania pomieszczeń w Dworze Zieleniewskim na cele statutowe Osiedla Centrum i z czego wynika odpłatny charakter udostępnienia sal w Dworze Zieleniewskich dla rady osiedla, biorąc pod uwagę lokalizację obiektu właśnie w obrębie działania rady oraz jej społeczny charakter.
 • wniosek Rady Osiedla o informacje ile Gmina zapłaciła za wynajem Sal w Dworku Zieleniewskich z podziałem na sale lustrzaną, małą sale i salonik z rozbiciem na lata 2019, 2020 oraz  III kwartał 2021 roku.

V. Po przeprowadzonym głosowaniu Rada Osiedla uchwala przeznaczyć:

 • kwotę 3 000,00 zł na zakup i nasadzenie zieleni na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego przy Słonecznej w Trzebini
 • kwotę  2 399,00 zł na zakup projektora multimedialnego dla Przedszkola Samorządowego nr 1 w Trzebini
 • kwotę 800,00 zł   na zakup wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebini
 • kwotę  375, 00 zł na zakup materiałów biurowych

Załączniki:

 1. Lista obecności.
 2. Uchwała nr 6/2021 z dnia 09.11.2021r.

Przewodnicząca
                                                                                              Rady Osiedla „Centrum”

Marzena Jewuła


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35