Protokół nr 7/2017 z posiedzenia RO w dniu 11.05.2017

PROTOKÓŁ NR 7/2017
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 11.05.2017 r.

 I. Obecni na posiedzeniu:

  1. Anna Sadło-Ostafin
  2. Anna Jarno
  3. Marzena Jewuła
  4. Stanisław Kosałka
  5. Filip Lach
  6. Marcin Sandecki
  7. Mirosław Smółka.

oraz gość radny Maciej Kozub.

II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: przedstawienie bieżącej korespondencji i spraw bieżących, omówienie sprawy i podjęcie uchwał w celu przeznaczenia środków finansowych na współorganizację pikniku osiedla Centrum w dniu 21 maja organizowanego przez TCK i radnego Macieja Kozuba oraz festynu z okazji Dnia Matki i Dziecka organizowanego przez TCK – Dwór Zieleniewskich i parafię Św. Ap. Piotra i Pawła, podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 626/94, stanowiącej własność Gminy Trzebinia, wolne wnioski.

III. Krótkie omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji, w tym planowanego na 22 maja spotkania z mieszkańcami osiedla, szczególnie os. Gen. Waltera w celu ustalenia ostatecznej propozycji nowej nazwy osiedla, w związku z opinią otrzymaną z IPN co do poprzedniej propozycji mieszkańców. Przedyskutowano także sprawę fatalnego stanu technicznego boiska osiedlowego przy ul. Parkowej, którego nawierzchnię w ubiegłym roku remontowano nakładem znacznych środków finansowych rady osiedla.

IV. Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” postanowiła przeznaczyć kwotę 1000 zł (ze środków zaplanowanych w planie finansowym Rady Osiedla na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców) na współorganizację pikniku rodzinnego osiedla Centrum w dniu 21 maja br. organizowanych wspólnie z radnym M. Kozubem i TCK – Uchwała nr 4/2017.

V. Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” postanowiła przeznaczyć kwotę 200 zł (ze środków zaplanowanych w planie finansowym Rady Osiedla na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców) na współorganizację festynu z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka organizowanego przez TCK – Dwór Zieleniewskich i parafię Św. Ap. Piotra i Pawła, z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla dzieci – Uchwała nr 5/2017.

VI. Podjęcie uchwały w przedstawionej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 626/94 o pow. 0,0401 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia na wniosek B. i G. Frączek. Po przedyskutowaniu sprawy Rada Osiedla zaopiniowała pozytywnie przedstawioną propozycję sprzedaży ww. działki – Uchwała nr 6/2017.

VII. Wolne wnioski:

  • Rada osiedla „Centrum zwraca się z prośbą o dokonanie u wykonawcy reklamacji remontu nawierzchni boiska osiedlowego przy ul. Parkowej, sfinansowanego ze środków rady osiedla, którego stan po zimie jest gorszy niż przed remontem, z uwagi na brak odpowiedniego utwardzenia.

VIII. Na zakończenie przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu i przypomniała, że kolejne zebranie odbędzie się w 2. czwartek czerwca.

 

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:

PROTOKÓŁ 7-2017

Uchwała nr 4-2017

Uchwała nr 5-2017

Uchwała nr 6-2017


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *