Protokół nr 7/2019 z posiedzenia RO w dniu 18.07.2019

PROTOKÓŁ NR 7/2019
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 18.07.2019 r.

I. Obecni na posiedzeniu:

 1. Anna Jarno
 2. Marzena Jewuła
 3. Filip Lach
 4. Włodzimierz Łęcki
 5. Krystyna Matuszkiewicz
 6. Mendela Ewa
 7. Papiernik Tomasz
 8. Anna Sadło-Ostafin
 9. Marcin Sandecki
 10. Mariusz Sierpowski
 11. Mirosław Smółka
 12. Marek Staroń

W zebraniu uczestniczyli: Pan Wojciech Hajduk – Radny Rady Miasta w Trzebini oraz Pani Patrycja Filipek i Pan Jarosław Kuć – osoby poszkodowane w wypadku samochodowym, który miał miejsce na ulicy Piłsudskiego w dniu 21 czerwca 2019 r.

II. Posiedzenie odbyło się w budynku OSP przy ul. Piłsudskiego. Obradom przewodniczyła Marzena Jewuła – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła następujący porządek zebrania:

 • Omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji
 • Dyskusja, zapytania i wolne wnioski
 • Podjęcie uchwały
 • Zakończenie spotkania

III. Omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji.

Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum” przedstawiła odpowiedzi Urzędu Miasta na wnioski Rady Osiedla „Centrum” oraz zapoznała zebranych z bieżącą korespondencją:

– wniosek dot. posprzątania terenu wokół ulic Luzara i Starowiejskiej wraz z łącznikami do ulicy Młoszowskiej.

ODPOWIEDŹ: Informuję, że łączniki do ul. Młoszowskiej oraz ul. Luzara i Starowiejskiej zostały wykoszone oraz pozamiatane.

– wniosek dot. skierowania osoby bezrobotnej w ramach prac społecznie użytecznych do wyczyszczenia tablic informacyjnych znajdujących się na terenie Osiedla „Centrum”.

ODPOWIEDŹ: Informuję, że tablice są czyszczone w miarę możliwości czasowych przez osoby bezrobotne będące pod nadzorem pracownika UM w Trzebini.

– wniosek dot. posprzątania terenu ul. Mały Rynek.

ODPOWIEDŹ: Informuję, że ul. Mały Rynek jest regularnie sprzątana przez firmę utrzymującą drogi i chodniki w sezonie letnim.

– wniosek dot. zamontowania ławek i koszy przy ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Ochronkowej do Ronda Solidarności.

ODPOWIEDŹ: Informuję, że ulica Krakowska stanowi własność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad w Krakowie. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych lokalizacja w pasie drogowym obiektów lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami, lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. Jednocześnie informuję, że na wnioskowanym odcinku Gmina nie posiada działki, miejsca na którym może ustawić wnioskowane ławki i kosze uliczne.

IV. Dyskusja, zapytania i wolne wnioski.

Rada Osiedla po omówieniu sprawy dot. nowej propozycji lokalizacji stacji transformatorowej na działce gminnej nr 49/27 zgodnie z mapą otrzymaną od WGGN w dniu 10 lipca 2019 r., opiniuje pozytywnie nową lokalizację ST.

V. Podjęcie uchwały

Rada Osiedla „Centrum” uchwaliła przeznaczyć kwotę 17 400,00 zł na realizację planowanej inwestycji – zadania „Budowa Grillowiska” przy ul. Słonecznej.

VI. Na zakończenie przewodnicząca podziękowała za udział w w zebraniu.

Załączniki:

 1. Lista obecności.
 2. Uchwała nr 5.
 3. Mapa z proponowaną lokalizacją ST.

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Marzena Jewuła

Pliki do pobrania:


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *