Protokół nr 5/2017 z posiedzenia RO w dniu 09.03.2017

PROTOKÓŁ NR 5/2017
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 09.03.2017 r.

 I. Obecni na posiedzeniu:

  1. Anna Sadło-Ostafin
  2. Marzena Jewuła
  3. Tomasz Papiernik
  4. Mirosław Smółka
  5. Grzegorz Żuradzki

II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: przedstawienie bieżącej korespondencji i spraw bieżących, omówienie sprawy zmiany nazw ulic po zebraniu z mieszkańcami osiedla, wydanie opinii w przedstawionych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami sprawach wydzierżawienia działek, będących we władaniu Gminy Trzebinia, wolne wnioski.

III. Krótkie omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji oraz nowych nazw ulic przyjętych na zebraniu z mieszkańcami.

IV. Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” zaopiniowała negatywnie przedstawioną przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami propozycję wydzierżawienia przez p. Sebastiana Ruckiego z przeznaczeniem na cele użytków zielonych, części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 206/7 o pow. ok. 10,0221 ha, położonych w Trzebini pomiędzy ul. Młoszowską a ul. Ks. Luzara, będącej we władaniu Gminy Trzebinia.

V. Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” zaopiniowała negatywnie przedstawioną przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami propozycję wydzierżawienia przez p. Arkadiusza Grudnia z przeznaczeniem na cele użytków zielonych, działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 202/1 o pow. 0,2978 ha oraz 206/7 o pow. 10,3411 ha, położonych w Trzebini pomiędzy ul. Młoszowską a ul. Ks. Luzara, będących we władaniu Gminy Trzebinia.

VI. Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” zaopiniowała negatywnie przedstawioną przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami propozycję wydzierżawienia przez p. Arkadiusza Grudnia z przeznaczeniem na cele użytków zielonych, działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi 316/5 o pow. 0,6755 ha, położonej w Trzebini przy ul. św. Stanisława, będącej we władaniu Gminy Trzebinia.

VII. Wnioski.

Rada Osiedla „Centrum” wnioskuje o:

  • Informację jakie ulice na terenie osiedla „Centrum” będą remontowane w roku 2017

VIII. Na zakończenie przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu.

 

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:

PROTOKÓŁ 5-2017


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *