Protokół nr 5/2015 z posiedzenia RO w dniu 14.05.2015

PROTOKÓŁ NR 5/2015
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 14.05.2015 r.

I. Obecni na posiedzeniu:

  1. Anna Sadło-Ostafin
  2. Tadeusz Adamczak
  3. Anna Jarno
  4. Marzena Jewuła
  5. Stanisław Kosałka
  6. Ewa Podczaszy
  7. Marcin Sandecki
  8. Mirosław Smółka

II. Posiedzenie odbyło się w budynku Biura Rady Miasta Trzebini przy ul. Piłsudskiego 14 a. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych i poinformowaniu, iż wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o terminie posiedzenia, przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: przedstawienie bieżącej korespondencji, w tym odpowiedzi na wnioski Rady z zebrania w dniu 12 marca, poinformowanie o zakończeniu przez firmę Viden głównych prac nad stroną internetową Osiedla, krótkie omówienie stanu sprawy modernizacji placu zabaw przy ul. Słonecznej, zaopiniowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu w Dolinie Rybnej, rozpatrzenie wniosku mieszkańców o remont nawierzchni boiska przy ul. Parkowej, podjęcie uchwał w celu przeznaczenia środków finansowych na zakup nagród dla dzieci na festynie organizowanym przez TCK – Dwór Zieleniewskich i parafię Św. Ap. Piotra i Pawła oraz na współorganizowany przez Radę Osiedla Sportowy Dzień Dziecka, omówienie sprawy zakupu i lokalizacji ławek, wolne wnioski.

III. Po przejrzeniu dokumentacji, zarówno elektronicznej, jak i papierowej, otrzymanej z Wydziału Architektury i Urbanistyki członkowie Rady Osiedla poprosili o wystosowanie do w.w. Wydziału prośby o wyjaśnienia co do szczegółów i charakteru planowanych zmian, wobec braku możliwości samodzielnego zrozumienia dokumentacji celem jej właściwego zaopiniowania.

IV. Wobec pisemnej prośby młodych mieszkańców Osiedla o wyremontowanie dziurawej i nierównej nawierzchni boiska przy ul. Parkowej postanowiono przeprowadzić wizję lokalną i zorientować się co do zakresu prac koniecznych i możliwych do przeprowadzenia oraz ich ewentualnych kosztów. W przypadku dysponowania wolnymi środkami finansowymi jesienią można by rozpocząć stosowne prace.

V. Po przedyskutowaniu kwestii organizacyjnych w związku ze współorganizacją z Radami Osiedli ZWM, Krakowska i Piaski oraz Zespołem Szkół w Trzebini Sportowego Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca, uchwalono przeznaczyć na zakup nagród dla dzieci i młodzieży 1000 zł ze środków zaplanowanych w planie finansowym Rady Osiedla na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców – Uchwała nr 4/2015.

VI. W związku z prośbą skierowaną od organizatorów kolejnego festynu z okazji Dnia Matki i Dziecka o zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach i występach jednogłośnie uchwalono przeznaczyć na ten cel 300 zł ze środków zaplanowanych w planie finansowym Rady Osiedla na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców – Uchwała nr 5/2015.

VII. W związku z planami zakupu ławek na teren Osiedla, po przedyskutowaniu sprawy, ustalono iż jedną ławkę (+kosz na śmieci) należałoby ustawić w miarę możliwości przy ul. Piłsudskiego na odcinku pomiędzy Rynkiem a Dworem Zieleniewskich. Kolejne lokalizacje postanowiono przedyskutować na następnym spotkaniu, warunkując nowe lokalizacje sprawdzeniem czy ławki już istniejące nie wymagają prac remontowych lub wymiany.

VIII. Wobec braku wniosków dziękując za udział w zebraniu przypomniano, iż termin kolejnego spotkania przypada na 2. czwartek czerwca.

 

Sekretarz
Rady Osiedla „Centrum”

Filip Lach

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:

 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *