Protokół nr 5/2022 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 9.06.2022 r.

PROTOKÓŁ NR 5/2022
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 9.06.2022 r.

I. Obecni na posiedzeniu:

 1. Jewuła Marzena
 2. Łęcki Włodzimierz
 3. Matuszkiewicz Krystyna
 4. Sadło – Ostafin Anna
 5. Sandecki Marcin
 6. Sierpowski Mariusz
 7. Skubis Urszula
 8. Staroń Marek

II. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Rynek 18. Obradom przewodniczyła Marzena Jewuła – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”.

III. Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum” zapoznała zebranych z bieżącą korespondencją,
a następnie omówiono sprawy bieżące.

IV. Po omówieniu wniosków zgłoszonych przez mieszkańców osiedla, Rada Osiedla „Centrum” przekazuje następujące wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini:

 • Rada Osiedla Centrum po omówieniu wniosku Pana Piotra Majcherczyka z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,  zwraca się  z prośbą o przesunięcie trzech (ewentualnie dwóch) koszy znajdujących się na dolnym parkingu przy UM Trzebinia, na ul. Rybną przy trzech kolejnych, najbliżej usytuowanych ławkach od strony ulicy Św. Stanisława.

 

V. Po przeprowadzonym głosowaniu Rada Osiedla uchwala przeznaczyć:

 • kwotę 3 000,00 zł na organizację „Pikniku Rodzinnego” Osiedla Centrum.

VI. Na zakończenie wiceprzewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu.

 

Załączniki:

 1. Lista obecności.
 2. Uchwała nr 1/2022.
 3. Korespondencja mailowa w sprawie wniosku P.Piotra Majcherczyka.

Przewodnicząca
                                                                                              Rady Osiedla „Centrum”

Marzena Jewuła


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35