Protokół nr 5/2021 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 15.07.2021 r.

PROTOKÓŁ NR 5/2021
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 15.07.2021 r.

I. Obecni na posiedzeniu:

 1. Marzena Jewuła
 2. Filip Lach
 3. Włodzimierz Łęcki
 4. Krystyna Matuszkiewicz
 5. Anna Sado-Ostafin
 6. Marcin Sandecki
 7. Mariusz Sierpowski
 8. Urszula Skubis

II. Posiedzenie odbyło się w Dworku Zieleniewskich. Obradom przewodniczyła Marzena Jewuła – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”.

III. Po omówieniu sprawy, Rada Osiedla „Centrum” postanowiła zaopiniować pozytywnie przedstawioną przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami sprawę zamiany części działki nr 21/2 o pow. około 255 m2 obrębu Trzebionka i części działki nr 655/2 o pow. około 18 m2 obrębu Trzebinia, stanowiących własność Gminy Trzebinia – na część działki nr 550/7 o pow. około 52 m2, stanowiącej własność prywatną.

IV. Po omówieniu sprawy, Rada Osiedla „Centrum” postanowiła zaopiniować pozytywnie przedstawioną przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami sprawę zamiany części działki nr 637/12 o pow. około 162 m2 obrębu Trzebinia, stanowiącej własność Gminy Trzebinia – na część działki nr 625/2 o pow. około 36 m2, stanowiącej własność prywatną.

V. Po omówieniu wniosków zgłoszonych przez mieszkańców osiedla, Rada Osiedla „Centrum” przekazuje następujące wnioski do Burmistrza Miasta Trzebini, celem załatwienia zgodnie
z właściwością i poinformowania o sposobie załatwienia poniższych spraw:

 • Wniosek w sprawie wymiany wszystkich drewnianych stopni na kładce dla pieszych łączącej dwie części ulicy Dworskiej. Obecny stan zagraża bezpieczeństwu korzystających z niej osób, a w szczególności dzieci.
 • Wniosek o skuteczne zajęcie się problemem związanym z dzikim wysypiskiem przy skrzyżowaniu ulic Lipcowej i Dworskiej, przed wjazdem do stacji gazowej.
 • Wniosek o wyjaśnienie sprawy zniknięcia trzech pól ogrodzeniowych przy boisku na ul. Parkowej.

VI. Rada Osiedla Centrum po raz kolejny wnioskuje o zakup i montaż tablicy informacyjnej, ławki i kosza na śmieci przy skrzyżowaniu ulic Luzara i Kościelnej (proponujemy montaż na działce gminnej nr 331/5). Powyższe stanowi rekompensatę dla mieszkańców (nie tylko osiedla Centrum) za usunięcie tablicy w 2018 r. (na wniosek po. Burmistrza G. Żuradzkiego). Nadmieniamy, że w opinii mieszkańców tablica pełniła funkcję najlepszego przekazu informacji.

VII. Po przeprowadzonym głosowaniu Rada Osiedla uchwala przeznaczyć kwotę 6 000,00 zł na realizację zadanie pn. „Piknik Rodzinny Osiedla Centrum” i kwotę 1 450,00 zł na zakup nowej tablicy ogłoszeniowej (miejsce: oś. Na Skale).

 

Załączniki:

 1. Lista obecności.
 2. Uchwała nr 4/2021             

Przewodnicząca
                                                                                              Rady Osiedla „Centrum”

Marzena Jewuła


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35