Protokół nr 5/2019 z posiedzenia RO w dniu 09.05.2019

PROTOKÓŁ NR 5/2019
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 09.05.2019 r.

I. Obecni na posiedzeniu:

 1. Marzena Jewuła
 2. Krystyna Matuszkiewicz
 3. Mendela Ewa
 4. Papiernik Tomasz
 5. Anna Sadło-Ostafin
 6. Marcin Sandecki
 7. Mariusz Sierpowski
 8. Skubis Urszula

II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Marzena Jewuła – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”.
Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła następujący porządek zebrania:

 • Omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji
 • Dyskusja, zapytania i wolne wnioski
 • Podjęcie uchwały w sprawie organizacji zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka pn. „Wędkowanie nad Balatonem”.
 • Zakończenie spotkania

III. Omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji.

Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum” przedstawiła odpowiedzi Urzędu Miasta na wnioski Rady Osiedla „Centrum” oraz zapoznała zebranych z bieżącą korespondencją:

– wniosek dot. zmiany lokalizacji siedziby biura rady Osiedla „Centrum”.

ODPOWIEDŹ: Informuję, że Urząd Miasta w Trzebini wystosował stosowne pismo do Dyrektora Trzebińskiego Centrum Kultury Pana Adama Potockiego w/w sprawie.

– wniosek dot. powierzenia bezpośredniego nadzoru nad terminowym i prawidłowym wykonaniem prac przez osoby bezrobotne skierowane do prac społecznie użytecznych pracownikom Wydziału GK.

ODPOWIEDŹ: Informuję, że pracownik, który został przydzielony do prac społecznie użytecznych na terenie Osiedla Centrum zostanie skierowany na teren innego osiedla.

– wniosek dot. wycięcia lub korekty drzew przy ul. Starowiejskiej.

ODPOWIEDŹ: Informuję, że prace na Osiedlu będą prowadzone w I i II połowie 2019 roku.

– wniosek dot. zabezpieczenia budynków przy ul. Kościelnej 22.

ODPOWIEDŹ: Informuję, że dom i stodoła przy ul. Kościelnej stanowią własność prywatną. W związku z powyższym zabezpieczenie budynków należy do właściciela posesji.

– wniosek dot. braku odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Na Wzgórze z ul. Piłsudskiego.

ODPOWIEDŹ: Informuję, że przy przebudowie drogi ul. Na Wzgórze była rozpatrywana sprawa odwodnienia drogi. Ale ze względu na brak rowów przydrożnych wody opadowe mogą być skierowane tylko do kolektora kanalizacyjnego w ul. Piłsudskiego. Na dzień dzisiejszy nie jest to możliwe, ponieważ kolektor jest przeciążony i w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych nie jest w stanie odebrać wód z istniejących już zlewni.

– wniosek dot. awarii oświetlenia na odcinku os skrzyżowania ul. Kościelnej z ul. Niecała do ul. Luzara.

ODPOWIEDŹ: Informuję, że TAURON Dystrybucja S.A. usunęła awarię oświetlenia na wnioskowanym odcinku.

IV. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini

Rada Osiedla „Centrum” przekazuje następujące wnioski:

 • Ponawia wniosek członków Rady Osiedla na wniosek mieszkańców dot. posprzątania terenu wokół ulic Luzara i Starowiejskiej wraz z łącznikami do ulicy Młoszowskiej.
 • Ponawia wniosek członków Rady Osiedla dot. skierowania osoby bezrobotnej w ramach prac społecznie użytecznych do wyczyszczenia tablic informacyjnych znajdujących się na terenie Osiedla „Centrum”.
 • Wniosek członków Rady Osiedla na wniosek mieszkańców dot. posprzątania terenu ul. Mały Rynek.
 • Wniosek członków Rady Osiedla na wniosek mieszkańców dot. naprawy zapadającego się terenu wokół studzienek kanalizacyjnych na ul. Starowiejskiej (w okolicy posesji nr 1 i 4).
 • Wniosek członka Rady Osiedla Pani Ewy Mendeli dot. zamontowania ławek i koszy przy ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Ochronkowej do Ronda Solidarności.

VI. Na zakończenie przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu, i przypomniała, iż kolejne posiedzenie odbędzie się w drugi czwartek czerwca br.

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Marzena Jewuła

Pliki do pobrania:


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *