Protokół nr 4/2017 z posiedzenia RO w dniu 14.02.2017

PROTOKÓŁ NR 4/2017
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 14.02.2017 r.

 I. Obecni na posiedzeniu:

  1. Anna Sadło-Ostafin
  2. Anna Jarno
  3. Marzena Jewuła
  4. Leszek Konieczny
  5. Tomasz Papiernik
  6. Marcin Sandecki
  7. Mirosław Smółka
  8. Grzegorz Żuradzki

II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: omówienie sprawy likwidacji PG nr 1 i przyszłości szkoły i zajęcie przez Radę Osiedla stanowiska w tej sprawie.

III. Rada  Osiedla  „Centrum” w Trzebini z niepokojem  przyjęła zmianę stanowiska  Z-cy Burmistrza, i pomysł  utworzenia  Liceum  Ogólnokształcącego w budynku wygaszonego Gimnazjum nr 1, gdyż jakkolwiek nie jesteśmy przeciwni samej idei utworzenia takiej szkoły w  centrum  miasta – tym niemniej  nie może się  to naszym zdaniem  odbywać  kosztem naszych  najmłodszych  dzieci, które z oczywistych względów  winny mieć prawo do bezpiecznej  i  blisko położonej  szkoły podstawowej. Obecnie – pomimo iż osiedle znajduje się w  centralnej części miasta tutejsze dzieci  wędrują po kilka kilometrów  do oddalonych  SP 3  i  SP 8. Osiedle  „Centrum”  w  Trzebini  jest drugim co do ilości mieszkańców  osiedlem w  mieście,  na obszarze,  którego   od czasów przedwojennych  aż  do roku 1999 funkcjonowała Szkoła Podstawowa  (nr 1), która mocą poprzedniej reformy została wygaszona  i  przekształcona w Gimnazjum  nr 1 działające  do dziś.  Niewątpliwie  najbardziej  korzystnym i pożądanym  z punktu widzenia  interesów  dzieci  i rodziców  z naszego  osiedla jest  powrót   do funkcjonującej   w tym  budynku wcześniej  Szkoły  Podstawowej. Jest to oczekiwanie  naszych mieszkańców,  czemu dali  wyraz zarówno  w czasie  spotkania z Zastępcą  Burmistrza Trzebini  w  dniu  27.01.2017 r., jak i podpisując masowo  listę poparcia dla reaktywacji  Szkoły  Podstawowej   nr 1, która zawiera ponad  1000 podpisów. Toteż Rada Osiedla „Centrum” mając na uwadze głos mieszkańców osiedla, zdecydowanie opowiada się za utworzeniem w wygaszanym Gimnazjum nr 1 szkoły podstawowej – Uchwała nr 2/2017.

IV. Przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu i przypomniała, iż kolejne posiedzenie odbędzie się w 2. czwartek marca.

 

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:

PROTOKÓŁ 4-2017

Uchwała nr 2-2017


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *