Protokół nr 4/2019 z posiedzenia RO w dniu 04.04.2019

PROTOKÓŁ NR 4/2019
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 04.04.2019 r.

 I. Obecni na posiedzeniu:

 1. Marzena Jewuła
 2. Włodzimierz Łęcki
 3. Krystyna Matuszkiewicz
 4. Anna Sadło-Ostafin
 5. Marcin Sandecki
 6. Mariusz Sierpowski
 7. Mirosław Smółka
 8. Marek Staroń
 9. Tomasz Papiernik

W zebraniu uczestniczyły Pani Halina Henc – Radna Rady Miasta w Trzebini i Pani Teresa Replińska – Przewodnicząca Rady Osiedla „Widokowe”.

II. Posiedzenie odbyło się w budynku OSP przy ul. Piłsudskiego. Obradom przewodniczyła Marzena Jewuła – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła następujący porządek zebrania:

 • Omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji
 • Dyskusja, zapytania i wolne wnioski
 • Zakończenie spotkania

III. Omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji.

Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum” przedstawiła odpowiedzi Urzędu Miasta na wnioski Rady Osiedla „Centrum” oraz zapoznała zebranych z bieżącą korespondencją:

– wniosek dot. wymiany zniszczonych ławek i ustawienia dodatkowych koszy przy Dworze Zieleniewskich.

ODPOWIEDŹ: Informuję, że Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w dniu 06.03.2019 r. przekazał wniosek do Trzebińskiego Centrum Kultury, administratora terenu parku znajdującego się przy Dworze Zieleniewskich w Trzebini o naprawę ławek parkowych oraz doposażenia terenu parku w dodatkowe kosze na śmieci.

– wniosek dot. ustawienia koszy przy wiatach przystankowych na ul. Piłsudskiego.

ODPOWIEDŹ: Informuję, że Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w dniu 06.03.2019 r. przekazał wniosek do Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie, celem doposażenia przystanków znajdujących się wzdłuż ulicy Marszałka Piłsudskiego w Trzebini w kosze na śmieci.

– wniosek dot. posprzątania terenu zielonego na kocu ul. Kościuszki.

ODPOWIEDŹ: Informuję, że Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa wezwał właściciela działki do uporządkowania powyższego terenu na podstawie §5 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Trzebinia – do dnia 04.04.2019r.

– wniosek dot. większej częstotliwości sprzątania terenu wokół Balatonu i na ul. Rybnej.

ODPOWIEDŹ: Informuję, że w/w teren będzie w miarę posiadanych środków sprzątany z większą częstotliwością w okresach jesiennych i wiosennych.

– wniosek dot. wyburzenia spalonych budynków przy ul. Rybnej.

ODPOWIEDŹ: Informuję, że Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa wezwał właściciela działki do uporządkowania powyższego terenu na podstawie §5 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Trzebinia – do dnia 04.04.2019r. Ponadto zawiadamiamy, że tut. Wydział nie ma możliwości wezwania właściciela do wyburzenia powyższych budynków.

– wniosek dot. zorganizowania kompleksu spacerowo – wypoczynkowego w obrębie parku przy Dworze Zieleniewskich i terenu Balaton.

ODPOWIEDŹ: Informuję, że wniosek wymaga opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych prawem pozwoleń i uzgodnień. Rozpoczęcie prac uzależnione jest od ujęcia zadania w budżecie Gminy.

– wniosek dot. zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa wyjazdu z ul. Jasnej, Strzelniczej, pozostałych ulic bocznych i włączenie się do ruchu na ul. Piłsudskiego, zorganizowanie bezpiecznego przejścia dla pieszych.

ODPOWIEDŹ: Informuję, że wniosek został przekazany zarządcy drogi wojewódzkiej DW 791 – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56.

IV. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini

Rada Osiedla „Centrum” przekazuje następujące wnioski:

 • Wniosek Rady Osiedla na wniosek mieszkańców ul. Spokojnej i ul. Dworskiej dot. wycięcia drzew na działce 82/1 (skrzyżowanie ulic Spokojnej i Dworskiej), które zagrażają bezpieczeństwu sąsiednich budynków.
 • Wniosek członków Rady Osiedla na wniosek mieszkańców dot. posprzątania terenu wokół ulic Luzara i Starowiejskiej wraz z łącznikami do ulicy Młoszowskiej.
 • Wniosek członków Rady Osiedla dot. skierowania osoby bezrobotnej w ramach prac społecznie użytecznych do wyczyszczenia tablic informacyjnych znajdujących się na terenie Osiedla „Centrum”.
 • Wniosek Rady Osiedla na wniosek mieszkańców o przywrócenie usuniętej osiedlowej tablicy informacyjnej znajdującej się na skrzyżowaniu ul. Luzara i Koscielnej. Tablica została usunięta bez konsultacji z Radą, a znajdowała się w jednym z najlepszych miejsc informacyjnych dla mieszkańców.
 • Wniosek Rady Osiedla dot. udostępnienia części terenu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebinia położonej przy ul. Słonecznej oznaczonej jako działka nr 579/56. Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” wskazała w/w teren jako najlepszą lokalizację do zagospodarowania w ramach planowanego etapowego zadania „Budowa Grilowiska”. Na ww. nieruchomości planowana byłaby realizacja budowy grilowiska, altany wraz z towarzyszącymi urządzeniami małej architektury oraz zagospodarowanie terenu zielonego wokół.

VI. Na zakończenie przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu, i przypomniała, iż kolejne posiedzenie odbędzie się w drugi czwartek maja br.

 

 

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Marzena Jewuła

Pliki do pobrania:


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *