Protokół nr 3/2016 z posiedzenia RO w dniu 14.04.2016

PROTOKÓŁ NR 3/2016
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 14.04.2016 r.

 I. Obecni na posiedzeniu:

  1. Anna Sadło-Ostafin
  2. Anna Jarno
  3. Marzena Jewuła
  4. Leszek Konieczny
  5. Mirosław Smółka

II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych  i poinformowaniu, iż wskutek absencji członków Rady, jej posiedzenie w miesiącu marcu nie odbyło się, przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: przedstawienie bieżącej korespondencji, przedstawienie na prośbę Urzędu Miasta – Wydział Rozwoju Gminy odpowiedzi na pismo skierowane do Urzędu przez mieszkańców os. Waltera, omówienie spraw bieżących w tym propozycji zorganizowania spotkania z mieszkańcami dot. zamknięcia przejazdu dla samochodów traktem rowerowo-pieszym łączącym ul. Luzara i Młoszowską, wolne wnioski.

III. Krótkie omówienie spraw bieżących takich jak: planowany remont nawierzchni boiska osiedlowego przy ul. Parkowej, sprawa przeniesienia ławki na os. Waltera, sprawa wycinki krzewów na działce, która mogłaby służyć jako parking na os. Waltera, na wniosek mieszkańców sprawa powrotu do starej organizacji ruchu na ul. Luzara i przyległych. Wobec braku quorum do podjęcia stosownych uchwał, głosowania w ww. sprawach przeniesiono na kolejne posiedzenie Rady Osiedla.

 IV. Po raz kolejny poruszono także sprawę zamknięcia dla samochodów przejazdu traktem rowerowo-pieszym łączącym ul. Luzara i Młoszowską, w związku ze znacznym zwiększeniem się ruchu na ul. Luzara oraz zagrożeniem jakie możliwość przejazdu stwarza dla korzystających z traktu spacerowiczów. Wobec wniosku mieszkańców o zorganizowanie spotkania w tej sprawie pokrótce omówiono możliwość jego zorganizowania.

V. Wnioski:

Rada Osiedla „Centrum” wnioskuje o:

  • Po raz kolejny o likwidację osiedlowej tablicy ogłoszeniowej na ul. Jasnej przy posesji nr 13, na prośbę mieszkańców ul. Jasnej, ze względu na fakt iż sąsiadująca z ich posesjami tablica utrudnia przeprowadzenie remontu ogrodzeń, oraz w jednym wypadku wykonanie wjazdu na posesję. Wobec powyższego Rada Osiedla prosi o wyrejestrowanie tablicy z rejestru Krajowego Biura Wyborczego i jej zdemontowanie, tym bardziej, że w odległości ok. 50 m, znajduje się kolejna osiedlowa tablica ogłoszeniowa, bardziej dostępna, bo zlokalizowana przy przystanku ZKKM na skrzyżowaniu ul. Jasnej i Piłsudskiego.

VII. Na zakończenie przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu i przypomniała, iż kolejne posiedzenie odbędzie się w 2. czwartek maja.

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *