Protokół nr 3/2015 z posiedzenia RO w dniu 12.03.2015

PROTOKÓŁ NR 3/2015
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 9.04.2015 r.

I. Obecni na posiedzeniu:

 1. Anna Sadło-Ostafin
 2. Tadeusz Adamczak
 3. Karolina Bartosik
 4. Marzena Jewuła
 5. Leszek Konieczny
 6. Stanisław Kosałka
 7. Filip Lach
 8. Urszula Musik
 9. Ewa Podczaszy
 10. Mirosław Smółka
 11. Anna Stojowska-Jarno

II. Posiedzenie odbyło się w budynku Biura Rady Miasta Trzebini przy ul. Piłsudskiego 14 a. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych i poinformowaniu, iż wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o terminie posiedzenia, przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: przedstawienie bieżącej korespondencji, w tym odpowiedzi na wnioski Rady z zebrania w dniu 24 lutego, krótkie omówienie sprawy udziału w konkursie na podwórko Nivea, omówienie wyglądu i zawartości strony internetowej, wnioski mieszkańców, krótkie omówienie kwestii spotkania z mieszkańcami Osiedla w sprawie przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego, wybór 1 z 4 wariantów modernizacji placu zabaw na ul. Słonecznej, zaopiniowanie wniosku p. Agnieszki Pugacewicz i p. Krzysztofa Topolskiego w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu przez działkę będącą własnością Gminy, zaopiniowanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu w Dolinie Rybnej, uchwalenie planu finansowego na rok 2015, wolne wnioski.

III. Przedstawienie przez zaproszonego gościa Krzysztofa Kacprzyka z firmy Viden.pl propozycji wyglądu i zawartości strony internetowej Osiedla „Centrum”. Po zakończeniu prezentacji zdecydowano, iż sprawami strony internetowej i współpracą z p. Kacprzykiem ze strony Rady w tym zakresie zajmie się Zarząd Osiedla oraz p. Marzena Jewuła.

IV. W imieniu mieszkańców osiedla Waltera p. Łęcki przedstawił wnioski o: budowę ok. 90 m chodnika przy wjeździe na os. Waltera po lewej stronie drogi wzdłuż ogrodzeń po stronie przepompowni, przeniesienie ławki znajdującej się w okolicy przepompowni wody pod tablicę ogłoszeniową na os. Waltera. Rada Osiedla „Centrum” do wniosków tych się przychyla uznając je za zasadne.

V. Po przejrzeniu dokumentacji projektowej przez członków Rady, wybór jednego z czterech wariantów modernizacji placu zabaw przy ul. Słonecznej odłożono do następnego posiedzenia Rady wobec zastrzeżeń co do zawartości dokumentacji projektowej zgłoszonych przez Z-cę Przewodniczącej p. Ewę Podczaszy, zobowiązując ją równocześnie do szczegółowego przestudiowania rzeczonej dokumentacji i przygotowania w kwestiach budzących wątpliwości zapytań pod adresem odpowiedniego Wydziału Urzędu Miasta.

VI. Po zapoznaniu się z pismem z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dotyczącego zaopiniowanie wniosku p. Agnieszki Pugacewicz i p. Krzysztofa Topolskiego w sprawie ustanowienia służebności przechodu i przejazdu przez działkę będącą własnością Gminy Trzebinia postanowiono odłożyć do następnego posiedzenia Rady po uzyskaniu pełnych informacji w ww. sprawie, przede wszystkim w zakresie odpłatności jaką wnioskodawcy mieliby ponieść za ustanowienie proponowanej służebności przejazdu i przechodu przez gminne działki.

VII. Zaopiniowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dolinie Rybnej również przeniesiono na następne posiedzenie Rady, tak aby wszyscy jej członkowie mogli szczegółowo zapoznać się z dokumentacją przekazaną przez Wydział Architektury i Urbanistyki w wersji elektronicznej.

VIII. Omówiono i jednogłośnie uchwalono plan finansowy na rok 2015 – Uchwała Rady Osiedla „Centrum” nr 2/2015.

IX. Wnioski.

Rada Osiedla Centrum wnioskuje o:

 • Przedstawienie stanu prawnego ul. Na Wzgórze
 • Zakup elementów małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci na teren osiedla „Centrum”.
 • Znalezienie i wydzielenie terenu do rekreacyjnej jazdy quadami i crossami w celu zapobiegania dalszej dewastacji terenów Bożniowej i drogi stanowiącej przedłużenie ul. Na Wzgórze przez użytkowników tych pojazdów
 • Zmianę trasy autobusu linii 42, tak aby niektóre kursy poranne i popołudniowe wjeżdżały na przystanek przy ul. Harcerskiej, aby ułatwić mieszkańcom dotarcie do lekarzy podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w NZOZ Trzebinia
 • Zamknięcie przejazdu drogą wyjazdową na tzw. stoku „Pod Wieżą” poza okresem Wszystkich Świętych, ze względu na postępujące niszczenie tej drogi przez przejeżdżające nią pojazdy o masie powyżej 3,5 t.

X. Na zakończenie przypomniano, iż termin kolejnego spotkania przypada na 2. czwartek maja tj. 12 maja 2015 r.

 

Sekretarz
Rady Osiedla „Centrum”

Filip Lach

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:

 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *