Protokół nr 3/2021 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 13.05.2021 r.

PROTOKÓŁ NR 3/2021
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 13.05.2021 r.

I. Obecni na posiedzeniu:

 1. Marzena Jewuła
 2. Filip Lach
 3. Włodzimierz Łęcki
 4. Krystyna Matuszkiewicz
 5. Anna Sadło – Ostafin
 6. Mariusz Sierpowski
 7. Urszula Skubis
 8. Marek Staroń

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy osiedla, na których wniosek odbyło się spotkanie.
W spotkaniu nie wziął udziału Pan Burmistrz Jarosław Okoczuk, zaproszony na wniosek mieszkańców.

II. Posiedzenie odbyło się w Dworku Zieleniewskich. Obradom przewodniczyła Marzena Jewuła – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania:

 • Przedstawienie przez mieszkańców osiedla sprzeciwu wobec realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 791 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 101016K, oraz budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej w mieście Trzebinia, Gmina Trzebinia, powiat chrzanowski, Województwo Małopolskie”.
 • Omówienie przedstawionej przez Komisariat Policji w Trzebini sprawy realizacji Planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr1.
 • Dyskusja, zapytania i wolne wnioski.
 • Zakończenie spotkania.

III. Po omówieniu przedstawionych przez mieszkańców wniosków, Rada Osiedla mając na uwadze zobowiązanie Pana Burmistrza Jarosława Okoczuka do bieżącego informowania rady osiedla w sprawie terminarzu powstającej koncepcji, popiera sprzeciw wobec realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 791 wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 101016K, oraz budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej w mieście Trzebinia, Gmina Trzebinia, powiat chrzanowski, Województwo Małopolskie”. Stosowne pismo w sprawie zostanie przesłane do: Zarządu Województwa Małopolskiego, Wojewody Małopolskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Burmistrza oraz Rady Miasta Trzebini.

IV. Po omówieniu sprawy przedstawionej przez Komisariat Policji w Trzebini, Rada Osiedla „Centrum”, przekazuje pismo nr CTRDz 5141.4.2021, Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Trzebini do Burmistrza Miasta Trzebini, celem załatwienia zgodnie z właściwością.

V. Na zakończenie przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu.

 

Załączniki:

 1. Lista obecności.
 2. Pismo nr CTRDz 5141.4.2021 z 04.05.2021 r.

Przewodnicząca
                                                                                              Rady Osiedla „Centrum”

Marzena Jewuła 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35