Protokół nr 3/2019 z posiedzenia RO w dniu 14.03.2019

PROTOKÓŁ NR 3/2019
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 14.03.2019 r.

 I. Obecni na posiedzeniu:

 1. Witold Frydrych
 2. Anna Jarno
 3. Marzena Jewuła
 4. Filip Lach
 5. Włodzimierz Łęcki
 6. Krystyna Matuszkiewicz
 7. Ewa Mendela
 8. Anna Sadło-Ostafin
 9. Marcin Sandecki
 10. Mariusz Sierpowski
 11. Urszula Skubis
 12. Mirosław Smółka
 13. Marek Staroń

W zebraniu uczestniczył Pan Wojciech Hajduk – Radny Rady Miasta w Trzebini i Przewodniczący Rady Osiedla „Piaski”.Krystyna

II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Marzena Jewuła – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”.
Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła następujący porządek zebrania:

 • Omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji
 • Dyskusja, zapytania i wolne wnioski
 • Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego Rady Osiedla „Centrum” na 2019 rok
 • Zakończenie spotkania

III. Omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji.

Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum” przedstawiła odpowiedzi Urzędu Miasta na wnioski Rady Osiedla „Centrum” oraz zapoznała zebranych z bieżącą korespondencją:

– wniosek dot. Zamontowania lampy na słupie energetycznym na ul. Starowiejskiej przy posesji nr 27.

ODPOWIEDŹ: Informuję, że lampa przy posesji nr 27 przy ul. Starowiejskiej została zamontowana przez Tauron Dystrybucja S.A. w dniu 24.01.2019 r.,

– wniosek dot. Montażu lustra na ul. Luzara na wprost wyjazdu z ul. Sadowej.

ODPOWIEDŹ: Informuję, że Urząd nie widzi potrzeby montażu lustra, ponieważ zgodnie
z przepisami ruchu drogowego nie wolno zatrzymywać pojazdu w obrębie skrzyżowania (do 10 m przed skrzyżowaniem). Przypadki nieprawidłowego parkowania należy zgłaszać na Policję.

Zarządzenie nr 0050.36.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia bezpośredniego nadzoru nad terminowym i prawidłowym wykonaniem prac przez osoby bezrobotne skierowane do prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Trzebinia.

Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” zakwestionowała zapis § 2 Zarządzenia i postanowiła zwrócić się z wnioskiem do Burmistrza Miasta Trzebini w sprawie powierzenia bezpośredniego nadzoru nad terminowym i prawidłowym wykonaniem prac przez osoby bezrobotne skierowane do prac społecznie użytecznych na terenie Osiedla „Centrum” pracownikom Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini,

– Pismo UM Trzebinia Wydziału Rozwoju Gminy z dnia 25.02.2019 r., dot. Weryfikacji nazw przystanków autobusowych na terenie Gminy Trzebinia.

Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” przedstawiła propozycje  zmian nazw następujących przystanków autobusowych:

– przystanek Parkowa 2 na przystanek Parkowa Boisko,

– przystanek Harcerska na przystanek Balaton (po obu stronach ul. Św. Stanisława).

– Pisma UM Trzebinia Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa
i Leśnictwa z dnia 06.03.2019 r. dot. wniosków Rady Osiedla „Centrum” z dnia 11.02.2019r.,

– Pismo UM Trzebinia Wydziału Rozwoju Gminy z dnia 27.02.2019 r., dot. wniosku mieszkańców Osiedla „Centrum” w Trzebini z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa wyjazdu z ul. Jasnej, Strzelniczej, pozostałych ulic bocznych i włączenie się do ruchu na ul. Piłsudskiego.

Po krótkim omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” postanowiła zwrócić się do UM Trzebinia z wnioskiem  dot. możliwości poszerzenia wyjazdu z ul. Strzelniczej na ul. Piłsudskiego oraz z wnioskiem dot. korekty drzew ograniczających widoczność wyjazdu
z ul. Jasnej i pozostałych ulic bocznych na ul. Piłsudskiego.

IV. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini

Rada Osiedla „Centrum” przekazuje następujące wnioski:

 • Wniosek dot. zmiany lokalizacji siedziby biura Rady Osiedla „Centrum”. Obecna siedziba Rady przy ul. Narutowicza 10 ze względu na małą powierzchnię lokalu
  i trudną dostępność dla wszystkich mieszkańców Osiedla nie spełnia swojej funkcji. Na miejsce comiesięcznych posiedzeń i dyżurów członków Rady proponuje się trzy lokalizacje: Budynek przy ul. Rynek 18, Dworek Zieleniewskich i Biblioteka Miejska,
 • Wniosek dot. powierzenia bezpośredniego nadzoru nad terminowym i prawidłowym wykonaniem prac przez osoby bezrobotne skierowane do prac społecznie użytecznych na terenie Osiedla „Centrum” pracownikom Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini,
 • Wniosek zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa wyjazdu  na ulicę Piłsudskiego poprzez rozważenie możliwości poszerzenia wyjazdu z ul. Strzelniczej na ul. Piłsudskiego oraz korektę drzew ograniczających widoczność wyjazdu
  z ul. Jasnej i pozostałych ulic bocznych na ul. Piłsudskiego.
 • Wniosek dot. wycięcia lub korekty drzew przy ul. Starowiejskiej,
 • Wniosek dot. zabezpieczenia budynków (dom i stodoła) przy ul. Kościelnej 22,
 • Wniosek dot. braku odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Na Wzgórze z ul. Piłsudskiego,
 • Wniosek dot. awarii oświetlenia na odcinku od skrzyżowania ul. Kościelnej
  z ul. Niecała do ul. Luzara (problem z zasilaniem elektrycznym),

V. Plan finansowy Rady Osiedla Centrum na 2019 rok.

Budżet Osiedla „Centrum” w 2019 roku wynosi 24 700,00 zł

Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” zaplanowała następujący plan finansowy:

 • Serwisowanie i obsługa strony internetowej Osiedla „Centrum” – 1 100,00 zł
 • Organizacja okolicznościowych imprez dla mieszkańców Osiedla „Centrum” – 6 000,00 zł, w tym:
 • Rezerwa – 17 600,00 zł

Konkretne zadania poprzedzone będą każdorazową odrębną uchwała finansową Rady Osiedla „Centrum”.

VI. Na zakończenie przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu i przypomniała, iż kolejne posiedzenie odbędzie się w budynku OSP przy ul. Piłsudskiego.

 

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Marzena Jewuła

Pliki do pobrania:


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *