Protokół nr 2/2016 z posiedzenia RO w dniu 11.02.2016

PROTOKÓŁ NR 2/2016
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 11.02.2016 r.

 I. Obecni na posiedzeniu:

 1. Anna Sadło-Ostafin
 2. Tadeusz Adamczak
 3. Anna Jarno
 4. Marzena Jewuła
 5. Leszek Konieczny
 6. Stanisław Kosałka
 7. Urszula Musik
 8. Tomasz Papiernik
 9. Mirosław Smółka
 10. Grzegorz Żuradzki

oraz gość: radny Maciej Kozub.

II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: przedstawienie bieżącej korespondencji, poinformowanie członków Rady o zmianach w sposobie realizacji funduszy zaplanowanych w budżecie osiedla, wydanie opinii w przedstawionej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami sprawie sprzedażydziałki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 579/38 stanowiącej własność Gminy Trzebinia, na prośbę Referatu Dróg i Transportu Publicznego zaopiniowanie projektu przebudowy fr. ul. Kościuszki (ślepa), w związku z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami dot. aktualizacji nazw obiektów fizjograficznych zweryfikowanie nazw na terenie osiedla, wolne wnioski.

III. Podjęcie uchwały w przedstawionej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami sprawie sprzedaży na wniosek A. Sienkiewicz działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 579/38, o pow. 0,0222 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia. Po przedyskutowaniu sprawy Rada Osiedla zaopiniowała pozytywnie przedstawioną propozycję sprzedaży ww. działki – Uchwała nr 3/2016.

 IV. Po przedyskutowaniu sprawy na prośbę Referatu Dróg i Transportu Publicznego zaopiniowano projekt przebudowy fr. ul. Kościuszki (ślepa), wnosząc następujące uwagi:

 • nawierzchnia ulicy powinna być asfaltowa,
 • nawierzchnia chodnika powinna być wykonana z kostki brukowej adekwatnej jak na ul. Narutowicza,
 • z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, podopiecznych Przedszkola Samorządowego nr 1 Rada proponuje rezygnację z miejsc parkingowych zlokalizowanych przed budynkiem przedszkola, ewentualnie montaż progów zwalniających na jezdni,
 • w celu zwiększenia ilości miejsc parkingowych w tym rejonie miasta warto rozważyć zakup prywatnej, zaniedbanej, od lat niesprzątanejdziałkioznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 690/8.

V. W związku z pismem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami dot. aktualizacji nazw obiektów fizjograficznych przedyskutowano sprawę weryfikacji nazw fizjograficznych i ustalono co następuje:

 • z nazw niezidentyfikowanych na terenie osiedla Centrum zlokalizowano jedynie Szlachtuz czyli stara rzeźnię żydowską, która to mieściła się w rejonie pomiędzy dzisiejszymi ulicami Krakowską a Żmirki, jednakże nazwa nie jest już używana,
 • z nazw zidentyfikowanych stwierdzono iż podana forma Płocki przez mieszkańców używana jest jako Płoczki.

VI. Wnioski:

Rada Osiedla „Centrum” wnioskuje o:

 • Likwidację osiedlowej tablicy ogłoszeniowej na ul. Jasnej przy posesji nr 13, w związku z dużym zagęszczeniem tablic ogłoszeniowych w tym rejonie.
 • Przegląd lamp oświetleniowych na terenie osiedla w związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców przypadkami bardzo słabego świecenia lamp oraz wymianę nie świecącej żarówki w lampie na ul. Słonecznej w rejonie placu zabaw.

VII. Na zakończenie przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu i przypomniała, iż kolejne posiedzenie odbędzie się w 2. czwartek marca.

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:

 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *