Protokół nr 2/2022 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 10.03.2022 r.

PROTOKÓŁ NR 2/2022
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 10.03.2022 r.

I. Obecni na posiedzeniu:

 1. Sadło-Ostafin Anna
 2. Matuszkiewicz Krystyna
 3. Skubis Urszula
 4. Sierpowski Mariusz
 5. Sandecki Marcin
 6. Łęcki Włodzimierz
 7. Lach Filip

II. Spotkaniu przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”.

III. Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla „Centrum” zapoznała zebranych z bieżącą korespondencją,
a następnie omówiono sprawy bieżące.

IV. Rada Osiedla „Centrum” po omówieniu sprawy znak pisma: RDT.7226.21.2022.ILD dot. zajęcia stanowiska w kwestii wprowadzenia zakazu zatrzymywania się po obu stronach ul. Jasnej w Trzebini popiera stanowisko mieszkańców ul. Jasnej, zawarte w piśmie z dnia 3 marca 2022 r. oraz korespondencji mailowej, stanowiących załączniki do niniejszego protokołu.

V. Po omówieniu wniosków zgłoszonych przez mieszkańców osiedla, Rada Osiedla „Centrum” przekazuje następujące wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini:

 • Rada Osiedla Centrum na wniosek mieszkańców ul. Na Wzgórze (w załączeniu) zwraca się
  z prośbą o wykonanie remontu istniejącej drogi gminnej – wewnętrznej.
 • Rada Osiedla Centrum na wniosek Pana Jarosława Broczkowskiego  zwraca się ponownie
  z prośbą o ustawienie znaku „zakaz zatrzymywania się B3” oraz tabliczki dotyczy również chodnika po jednej ze stron ul. Szkolnej w Trzebini.
 • Rada Osiedla Centrum zwraca się z prośbą o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia zakazu zatrzymywania się wzdłuż drogi dojazdowej na oś. Na Skale. Obecnie parkujące samochody blokują swobodny dojazd do posesji mieszkańcom oraz w obecnym stanie utrudniają dojazd służbom ratowniczym.
 • Rada Osiedla Centrum zwraca się z prośbą o przegląd i naprawę progów zwalniających na oś. Na Skale (wystające śruby).
 • Rada Osiedla Centrum ponawia swój wniosek dotyczący wymiany nakładki asfaltowej na Osiedlu Na Skale.
 • Rada Osiedla Centrum na wniosek mieszkańców zwraca się ponownie z prośbą o utwardzenie końcowego odcinka drogi gminnej ul. Strzelniczej przy działkach o numerach 468/2, 468/3, 468/4, 465/4.
 • Rada Osiedla Centrum zwraca się s prośbą o:
  • przegląd i konserwację oraz regulację urządzeń siłowni na wolnym powietrzu,
  • montaż regulaminu terenu rekreacyjnego przy ul. Słonecznej (na słupku),
  • naprawę siatki ogrodzeniowej przy placu zabaw na ul. Parkowej.
 • Rada Osiedla Centrum związku z licznymi interwencjami i informacjami od mieszkańców
  w sprawie utrzymania porządku na terenie osiedla zwraca się z prośbą o przesłanie skanu umowy z firmą sprzątającą i harmonogramu sprzątania na adres mailowy: marzenajewula@interia.pl

VI. Plan finansowy Rady Osiedla Centrum na 2022 rok.

Budżet Osiedla „Centrum” w 2022 roku wynosi 24 480,00 zł

Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” zaplanowała plan finansowy zgodnie z załączoną uchwałą. Konkretne zadania poprzedzone będą każdorazową odrębną uchwała finansową Rady Osiedla „Centrum”.

VII. Na zakończenie wiceprzewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu.

 

Załączniki:

 1. Lista obecności.
 2. Uchwała nr 1/2022.
 3. Pismo z dn. 03.03.2022 r. i korespondencja mailowa mieszkańców ul. Jasnej (szt.7).
 4. Pismo P. J. Broczkowskiego z dn. 23.02.2022 r.
 5. Pismo z dni. 24.02.2022 r. mieszkańców ul. Na Wzgórze.

Przewodnicząca
                                                                                              Rady Osiedla „Centrum”

Marzena Jewuła


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35