Protokół nr 2/2021 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 18.02.2021 r.

PROTOKÓŁ NR 2/2021
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 18.02.2021 r.

I. Obecni na posiedzeniu:

 1. Marzena Jewuła
 2. Filip Lach
 3. Włodzimierz Łęcki
 4. Krystyna Matuszkiewicz
 5. Mariusz Sierpowski
 6. Urszula Skubis
 7. Mirosław Smółka
 8. Marek Staroń

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy osiedla:

 • Pan Marcin Molęda
 • Pan Dariusz Kubicki

II. Posiedzenie odbyło się w Dworku Zieleniewskich. Obradom przewodniczyła Marzena Jewuła – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania:

 • Przedstawienie przez mieszkańców osiedla petycji w sprawie zakazu postoju na ul. Spokojnej.
 • Dyskusja, zapytania i wolne wnioski.
 • Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego Rady Osiedla „Centrum” na 2021 rok.
 • Zakończenie spotkania.

III. Po omówieniu przedstawionych przez mieszkańców ul. Spokojnej utrudnień związanych z wprowadzonym zakazem postoju, Rada Osiedla „Centrum” poparła petycję i zajęła stanowisko w sprawie (w załączeniu).

IV. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini

Rada Osiedla „Centrum” przekazuje następujące wnioski:

 • zwraca się o rozważenie możliwości doświetlenia pozostałych przejść dla pieszych na ul. Piłsudskiego, szczególnie w rejonie rynku,
 • wnosi o skuteczne zajęcie się problemem związanym z zaśmieconymi działkami przy ul. Kościuszki, pomiędzy ulicami Narutowicza i Św. Stanisława,
 • zwraca się z prośbą o przekazanie informacji, które zadania (z podaniem kwot) zgłoszone pismem z dnia 28 września 2020 r. zostały uwzględnione w budżecie Gminy Trzebinia na 2021 r.
 • zwraca się o udzielenie informacji czy Rada Osiedla Centrum i mieszkańcy osiedla będą partnerem w rozmowach i opiniowaniu planowanego przedsięwzięcia LA PLAYA resort & spa na terenie osiedla. Powyższe wynika z podzielonych zdań i negatywnych opinii mieszkańców  na temat budowy ośrodka oraz braku informacji w sprawie.

 V. Plan finansowy Rady Osiedla Centrum na 2021 rok.

Budżet Osiedla „Centrum” w 2021 roku wynosi 25 260,00 zł.
Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” zaplanowała plan finansowy zgodnie z załączoną uchwałą.
Konkretne zadania poprzedzone będą każdorazową odrębną uchwała finansową Rady Osiedla „Centrum”.

VI. Na zakończenie przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu.

Załączniki:

 1. Lista obecności.
 2. Uchwała nr 1-2021
 3. Petycja mieszkańców ul. Spokojnej

Przewodnicząca
                                                                                              Rady Osiedla „Centrum”

Marzena Jewuła


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35