Protokół nr 2/2019 z posiedzenia RO w dniu 19.02.2019

PROTOKÓŁ NR 2/2019
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 19.02.2019 r.

 I. Obecni na posiedzeniu:

 1. Witold Frydrych
 2. Anna Jarno
 3. Marzena Jewuła
 4. Filip Lach
 5. Włodzimierz Łęcki
 6. Ewa Mendela
 7. Tomasz Papiernik
 8. Anna Sadło-Ostafin
 9. Marcin Sandecki
 10. Mariusz Sierpowski
 11. Urszula Skubis
 12. Mirosław Smółka
 13. Marek Staroń.

II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Marzena Jewuła – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”.
Po krótkim powitaniu zebranych i poinformowaniu, iż wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o terminie posiedzenia przewodnicząca przedstawiła następujący porządek obrad:

 1. Wybór osoby sporządzającej protokół zebrania.
 2. Wybór zarządu Rady Osiedla „Centrum”.
 3. Określenie terminów i miejsca posiedzeń Rady Osiedla „Centrum”.
 4. Przedyskutowanie terminów i częstotliwości dyżurów w biurze Rady Osiedla „Centrum”.
 5. Przedyskutowanie wstępnych propozycji do planu finansowego na 2019 rok.
 6. Omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie zebrania.

Proponowany przebieg obrad poddano głosowaniu. W głosowaniu jawnym wszyscy jednomyślnie przyjęli porządek obrad.

Ad. 1

Na protokolanta posiedzenia zgłoszono Pana Filipa Lacha, a jego kandydatura została jednomyślnie przyjęta poprzez jawne głosowanie.

Ad. 2

Wybór Zarządu Osiedla „Centrum” w osobach Zastępcy Przewodniczącej, Sekretarza, Skarbnika oraz Członka Zarządu.

Przewodnicząca poinformowała członków Rady, iż zgodnie ze Statutem Osiedla Rada powinna wybrać spośród siebie Zastępcę przewodniczącej oraz trzech członków Zarządu. Członkowie Rady zaproponowali, aby zgłaszać kandydatury Członków Zarządu kolejno do przypisanych funkcji tj. Zastępcę Przewodniczącej, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu.

Propozycję tą przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.

Przed przystąpieniem do głosowania zgłoszono następujące kandydatury do poszczególnych funkcji:

Zastępcy Przewodniczącej – Anna Sadło-Ostafin

Sekretarza – Filip Lach, Tomasz Papiernik

Skarbnika – Anna Jarno

Członka Zarządu – Mirosław Smółka,  Włodzimierz Łęcki, Urszula Skubis.

Dobrowolnie rezygnację z ubiegania się o funkcje w zarządzie złożyli Tomasz Papiernik, Włodzimierz Łęcki, Urszula Skubis.

Reszta kandydatów wyraziła zgodę na kandydowanie. Głosowanie przeprowadzone było
w trybie jawnym. Wszyscy kandydaci zostali wybrani jednomyślnie.

Po ukonstytuowaniu się skład Zarządu wygląda następująco:

Anna Sadło-Ostafin – Zastępca Przewodniczącej

Filip Lach – Sekretarz

Anna Jarno – Skarbnik

Mirosław Smółka – Członek Zarządu

Następnie przewodnicząca odczytała treść uchwały nr 1 o powołaniu Zarządu, którą uchwalono jednomyślnie w trybie jawnym. Uchwała stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Po dyskusji ustalono termin comiesięcznych posiedzeń Rady Osiedla „Centrum” w drugi czwartek każdego miesiąca od godz. 17:00 w biurze Rady Osiedla przy ul. Narutowicza 10. Dyżury członka Rady zostały ustalone w drugi i czwarty czwartek każdego miesiąca
w godzinach od 17:00-18 w biurze Rady Osiedla przy ul. Narutowicza 10.

Ad. 5

Po dłuższej dyskusji nad propozycjami do planu finansowego na 2019 rok, Rada Osiedla „Centrum” postanowiła przeznaczyć kwotę 1.100 zł na serwisowanie i obsługę strony internetowej Osiedla „Centrum”. Ustalono, iż pozostałe sprawy finansowe i propozycje do budżetu na br. zostaną szczegółowo omówione na następnym posiedzeniu Rady.

Ad. 6

Krótkie omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji.

Ad. 7

Członkowie Rady zgłosili konieczność zwrócenia się do władz miasta z wnioskiem o zmianę siedziby biura Rady. Jako miejsce comiesięcznych posiedzeń i dyżurów członków Rady zaproponowano trzy lokalizacje: sala w Biurze Rady Miasta przy ul. Rynek 18, Dworek Zieleniewskich i Biblioteka Miejska.

Ad. 8

Na zakończenie przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu i ustalono termin kolejnego posiedzenia na 14 marca 2019 r.

 

Sekretarz
Rady Osiedla „Centrum”

Filip Lach

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Marzena Jewuła

Pliki do pobrania:


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *