Protokół nr 2/2018 z posiedzenia RO w dniu 25.01.2018

PROTOKÓŁ NR 2/2018
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 25.01.2018 r.

 I. Obecni na posiedzeniu:

  1. Anna Sadło-Ostafin
  2. Tadeusz Adamczak
  3. Anna Jarno
  4. Marzena Jewuła
  5. Leszek Konieczny
  6. Filip Lach
  7. Tomasz Papiernik
  8. Marcin Sandecki
  9. Mirosław Smółka.

II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: omówienie i zaopiniowanie przedstawionej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami sprawy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 692/13, uchwalenie planu finansowego rady na rok 2018, zapoznanie się z nowym statutem Rady Osiedla Siersza i jego zaopiniowanie, wolne wnioski.

III. Po krótkim omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” postanowiła zaopiniować pozytywnie przedstawioną przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami propozycję sprzedaży w trybie bezprzetargowym na wniosek p. Tomasza Papiernika nieruchomości gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 692/13 o pow. 0, 0059 ha, położonej przy ul. Kościuszki w Trzebini, w obrębie ogrodzenia wnioskodawcy i przylegającej bezpośrednio do jego działki – Uchwała nr 1/2018.

IV. Podjęto dyskusje nad planem finansowym Rady Osiedla. Radny Tadeusz Adamczak złożył formalny wniosek by przeznaczyć kwotę 4000 zł na zakup stojaków rowerowych na place zabaw oraz 4000 zł na montaż stanowisk do gier takich jak szachy, na rynek. Po przedyskutowaniu sprawy postanowiono przeznaczyć kwotę 5000 zł na zakup i montaż elementów małej architektury. Po dyskusji podjęto uchwałę o przyjęciu planu finansowego Rady Osiedla „Centrum” na rok 2018 – Uchwała nr 2/2018.

V. Następnie zapoznano się z nowym statutem Osiedla Siersza. W tej części zebrania uczestniczyło już tylko 7 osób. Po dyskusji nie wniesiono uwag, jednak stwierdzono iż wobec faktu, iż niektóre zapisy są nieadekwatne do rzeczywistej działalności rad osiedla, Rada Osiedla Centrum postanawia pozostać przy starym statucie – Uchwała nr 3/2018.

VI. Wobec braku wniosków przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu i przypomniała, iż kolejne posiedzenie odbędzie się w 2. czwartek lutego.

 

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:

Uchwała nr 1-2018

Uchwała nr 2-2018

Uchwała nr 3-2018


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *