Protokół nr 13/2015 z posiedzenia RO w dniu 10.12.2015

PROTOKÓŁ NR 13/2015
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 10.12.2015 r.

 I. Obecni na posiedzeniu: 

  1. Anna Sadło-Ostafin
  2. Tadeusz Adamczak
  3. Anna Jarno
  4. Marzena Jewuła
  5. Stanisław Kosałka
  6. Filip Lach
  7. Mirosław Smółka
  8. Grzegorz Żuradzki

II. Posiedzenie odbyło się w budynku Biura Rady Miasta Trzebini przy ul. Piłsudskiego 14 a. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: przedstawienie bieżącej korespondencji, krótkie podsumowanie organizowanych imprez dla dzieci, szczególnie imprezy Mikołajkowej, podjęcie uchwały w związku z koniecznością wydatkowania środków finansowych, wolne wnioski.

III. Krótko omówiono bieżącą korespondencję oraz podsumowano organizowane imprezy dla dzieci.

 IV. Po przedyskutowaniu kwestii pozostałej jeszcze w planie finansowym Rady Osiedla kwoty 1000 zł postanowiono przeznaczyć ją na zakup 2 ławek na teren Osiedla (1 ławkę na ul. Parkową obok przystanku – wymiana, 1 ławkę na boisko osiedlowe przy ul. Luzara), w porozumieniu z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, o ile będzie możliwe zrealizowanie zakupu w krótkim terminie. Kwotę przyznano ze środków finansowych pozostałych w budżecie Rady Osiedla, zaplanowanych w planie finansowym Rady Osiedla na organizację prelekcji dla mieszkańców (500 zł) oraz na przygotowanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Luzara (500 zł), wobec niewykorzystania środków zgodnie z pierwotnym planem – Uchwała nr 16/2015.

V. Wnioski:

  • Po raz kolejny, na wniosek mieszkańców, Rada Osiedla wnioskuje o pilny remont nawierzchni ul. Parkowej, znajdującej się w bardzo złym stanie technicznym, także z uwagi na fakt, iż przewoźnik obsługujący kursującą tamtędy linię autobusową grozi wstrzymaniem kursów ul. Parkową z uwagi na stan jej nawierzchni

VI. Na zakończenie Przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu i przypomniała, iż kolejne posiedzenie odbędzie się w 2. czwartek stycznia.

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:

 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *