Protokół nr 1/2020 z posiedzenia RO w dniu 09.01.2020

PROTOKÓŁ NR 1/2020
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 09.01.2020 r.

 I. Obecni na posiedzeniu:

  1. Jewuła Marzena
  2. Matuszkiewicz Krystyna
  3. Papiernik Tomasz
  4. Sadło-Ostafin Anna
  5. Sierpowski Mariusz
  6. Skubis Urszula
  7. Smółka Mirosław
  8. Staroń Marek

II. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Rynek 18. Obradom przewodniczyła Marzena Jewuła – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”.

III. Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum” zapoznała zebranych z bieżącą korespondencją, a następnie omówiono sprawy bieżące.

  • wniosek dot. zakazu parkowania na terenie zielonym za budynkiem UM Trzebinia przy ul. Narutowicza,

ODPOWIEDŹ: Informuję, że postawienie znaku zakazu parkowania musi być poprzedzone przygotowaniem projektu organizacji ruchu. Ewentualne działania w przedmiotowej sprawie zostaną podjęte w 2020 roku.

  • wniosek dot. nasadzenia o  odpowiedniej wysokości tui pomiędzy parkingiem przy budynku UM Trzebinia przy ul. Narutowicza i sąsiadującym blokiem, w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z oślepianiem  mieszkań bloku przez reflektory przejeżdżających samochodów.

ODPOWIEDŹ: Informuję, że w maju bieżącego roku Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na złożony wniosek mieszkanki osiedla na przedmiotowym terenie nasadził thuje. W związku z powyższym wniosek o ponowne nasadzenie jest bezzasadny.

IV. Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” postanowiła zaopiniować pozytywnie przedstawioną przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Trzebini propozycję zamiany działek oznaczonych
w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerami geodezyjnymi: 566/38 o pow. 0,0215 ha i 575/9 o pow. 0,0179 ha, stanowiących własność Gminy Trzebinia – na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1667 o pow. 0,0218 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej
.

V. Wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini:

Rada Osiedla Centrum ponownie zwraca się z wnioskiem o nasadzenie tui (o odpowiedniej wysokości) pomiędzy parkingiem przy budynku UM Trzebinia przy ul. Narutowicza i sąsiadującym blokiem lub ewentualnie zastosowanie innego rozwiązania mogącego zminimalizować uciążliwości związane z oślepianiem  mieszkań bloku przez reflektory przejeżdżających samochodów.

VI. Na zakończenie przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu, i przypomniała, iż kolejne posiedzenie odbędzie się w drugi czwartek lutego 2020 roku.

 

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Marzena Jewuła

Pliki do pobrania:


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *