Protokół nr 4/2020 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 12.08.2020 r.

PROTOKÓŁ NR 4/2020
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 12.08.2020 r.

 Obecni na posiedzeniu:

 1. Marzena Jewuła
 2. Filip Lach
 3. Anna Sadło – Ostafin
 4. Marcin Sandecki
 5. Mariusz Sierpowski
 6. Urszula Skubis
 7. Mirosław Smółka
 8. Marek Staroń

 

II. Posiedzenie odbyło się w Dworku Zieleniewskich. Obradom przewodniczyła Marzena Jewuła – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania:

 • Omówienie i zaopiniowanie przedstawionej przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami sprawy sprzedaży działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia nr geodezyjnym 3/1,
 • Omówienie i przyjęcie rezygnacji członka Rady Osiedla Centrum Pana Witolda Frydrycha,
 • Omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji,
 • Omówienie wniosków zgłoszonych przez mieszkańców osiedla,
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków finansowych na zakup materiałów biurowych.

III. Po krótkim omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” postanowiła zaopiniować pozytywnie przedstawioną przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Referat Gospodarki Nieruchomościami propozycję sprzedaży działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 3/1 o pow.0,0017 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.

IV. Po omówieniu wniosku Pana Witolda Frydrycha dot. przyjęcia rezygnacji z członka Rady Osiedla Centrum, Rada Osiedla przyjęła rezygnację.

V. Po omówieniu wniosków zgłoszonych przez mieszkańców osiedla, Rada Osiedla „Centrum” przekazuje następujące wnioski do Burmistrza i Urzędu Miasta w Trzebini:

 • Popiera i ponawia wniosek mieszkańców ul. Tęczowej dot. zamontowania na w/w ulicy progów zwalniających, niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa mieszkańców,
 • Popiera i składa wniosek mieszkańców ul. Dworskiej dot. posprzątania poboczy przedmiotowej ulicy (skoszenie, wycinka samosiejek i wyczyszczenie rowów),
  w szczególności na odcinku od wjazdu na ul. Lipcową do wiaduktu (kładki) nad torami.
 • Popiera i składa wniosek mieszkanki osiedla dot. skutecznego zajęcia się problemem związanym z zaśmieconą i zarośniętą działką przy ul. Słonecznej pomiędzy nr 36 a 38.

VI. Po przeprowadzonym głosowaniu Rada Osiedla uchwala przeznaczyć kwotę 200,00 zł na zakup materiałów biurowych.

VII. Na zakończenie przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu.

 

 

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Marzena Jewuła

Pliki do pobrania:


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35