Protokół nr 5/2020 z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum” w dniu 10.09.2020 r.

PROTOKÓŁ NR 5/2020
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 10.09.2020 r.

 I. Obecni na posiedzeniu:

 1. Marzena Jewuła
 2. Filip Lach
 3. Krystyna Matuszkiewicz
 4. Tomasz Papiernik
 5. Anna Sadło – Ostafin
 6. Marcin Sandecki
 7. Mariusz Sierpowski
 8. Urszula Skubis
 9. Marek Staroń

W zebraniu uczestniczyła Pani Teresa Marcela – mieszkanka Osiedla „Centrum”.

II. Posiedzenie odbyło się w Dworku Zieleniewskich. Obradom przewodniczyła Marzena Jewuła – Przewodnicząca Rady Osiedla Centrum. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania:

 • Wystąpienie Pani Teresy Marceli
 • Omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji
 • Dyskusja, zapytania i wolne wnioski
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków finansowych na „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Słonecznej na cele rekreacyjno-sportowe dla społeczności lokalnej”.
 • Zakończenie spotkania

III. Uczestnicząca w spotkaniu Pani Teresa Marcela przedstawiła problem związany
z ogrzewaniem w budynkach gminnych nr 2 i 4 przy ulicy Piłsudskiego. Wniosek do Burmistrza Urzędu Miasta w Trzebini w przedmiotowej sprawie zostanie złożony odrębnym pismem.

IV. Przewodnicząca Rady Osiedla Centrum zapoznała zebranych z bieżącą korespondencją.

V. Po przeprowadzonym głosowaniu Rada Osiedla uchwala przeznaczyć kwotę 25 130,00 zł na realizację zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy ulicy Słonecznej na cele rekreacyjno-sportowe dla społeczności lokalnej”.

VI. Na zakończenie przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu.

 

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Marzena Jewuła

Pliki do pobrania:


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35