Protokół nr 12/2015 z posiedzenia RO w dniu 12.11.2015

PROTOKÓŁ NR 12/2015
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 12.11.2015 r.

I. Obecni na posiedzeniu:

  1. Anna Sadło-Ostafin
  2. Tadeusz Adamczak
  3. Anna Jarno
  4. Stanisław Kosałka
  5. Filip Lach
  6. Ewa Podczaszy
  7. Marcin Sandecki
  8. Mirosław Smółka

II. Posiedzenie odbyło się w budynku Biura Rady Miasta Trzebini przy ul. Piłsudskiego 14 a. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: przedstawienie bieżącej korespondencji, krótkie omówienie organizowanych imprez dla dzieci, szczególnie imprezy Mikołajkowej, podjęcie uchwał w związku z koniecznością wydatkowania środków finansowych, wolne wnioski.

III. Po krótkim przedyskutowaniu sprawy, w związku z brakiem ustaleń co do odpowiedniej lokalizacji dla planowanych na teren osiedla ławek, kwotę 1.756 zł zaplanowaną pierwotnie w planie finansowym Rady Osiedla na zakup elementów małej architektury zdecydowano się przeznaczyć na jesienne cięcie pielęgnacyjne drzew na osiedlu – Uchwała nr 10/2015.

IV. Po przedyskutowaniu kwestii organizacyjnych w związku z organizacją wspólnie z TCK – Dwór Zieleniewskich imprezy Mikołajkowej dla dzieci z osiedla uchwalono przeznaczyć na zakup paczek dla dzieci z rodzin niezamożnych kwotę 2.370 zł ze środków zaplanowanych w planie finansowym Rady Osiedla na organizację imprez okolicznościowych dla mieszkańców oraz 300 zł na zakup materiałów plastycznych, dekoracyjnych i nagród w konkursach ze środków zaplanowanych w planie finansowym Rady Osiedla na organizację prelekcji dla mieszkańców, wobec niewykorzystania tych środków zgodnie z pierwotnym planem – Uchwała nr 11/2015.

V. W związku z organizacją wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Trzebini przedstawień teatralnych dla dzieci z osiedla, uchwalono przeznaczyć kwotę 800 zł na pokrycie kosztów organizacji dwóch przedstawień teatralnych. Kwotę przyznano ze środków zaplanowanych w planie finansowym Rady Osiedla na organizację prelekcji dla mieszkańców, wobec niewykorzystania środków zgodnie z pierwotnym planem – Uchwała nr 12/2015.

VI. W związku z organizacją wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Trzebini warsztatów świątecznych bożonarodzeniowych dla dzieci i młodzieży z osiedla, uchwalono przeznaczyć kwotę 400 zł na pokrycie kosztów organizacji warsztatów – zakup materiałów plastycznych itp. Kwotę przyznano ze środków zaplanowanych w planie finansowym Rady Osiedla na organizację prelekcji dla mieszkańców, wobec niewykorzystania środków zgodnie z pierwotnym planem – Uchwała nr 13/2015.

VII. Zgodnie z planem finansowym Rady Osiedla uchwalono przeznaczyć kwotę 2000 zł na zakup potrzebnego sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebini. Dodatkowo zdecydowano przeznaczyć dla OSP kwotę 300 zł również na zakup potrzebnego sprzętu. Kwotę przyznano ze środków zaplanowanych w planie finansowym Rady Osiedla na zakup narzędzi i materiałów dla pracowników zatrudnionych do prac społecznie użytecznych wobec niewykorzystania środków zgodnie z pierwotnym planem – Uchwała nr 14/2015.

VIII. Zgodnie z planem finansowym Rady Osiedla uchwalono przeznaczyć kwotę 400 zł na zakup materiałów papierniczych i biurowych, na potrzeby Rady Osiedla, w tym kalendarzy dla członków Rady – Uchwała nr 15/2015.

 IX. Wobec braku wniosków, na zakończenie Przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu i przypomniała, iż kolejne posiedzenie odbędzie się w 2. czwartek grudnia.

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:

 


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35