Protokół nr 11/2018 z posiedzenia RO w dniu 11.10.2018

PROTOKÓŁ NR 11/2018
z posiedzenia Rady Osiedla „Centrum”
w dniu 11.10.2018 r.

 I. Obecni na posiedzeniu:

  1. Anna Sadło-Ostafin
  2. Tadeusz Adamczak
  3. Marzena Jewuła
  4. Tomasz Papiernik
  5. Ewa Podczaszy
  6. Marcin Sandecki
  7. Mirosław Smółka.

II. Posiedzenie odbyło się w biurze Rady Osiedla „Centrum” przy ul. Narutowicza 10. Obradom przewodniczyła Anna Sadło-Ostafin – Przewodnicząca Rady Osiedla „Centrum”. Po krótkim powitaniu zebranych przewodnicząca przedstawiła porządek zebrania: omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji; poprawienie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup i ustawienie stojaków na rowery, w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wydruk kalendarzy, w sprawie przeznaczenie środków finansowych na zakup i ustawienie ławki; podjęcie uchwał: w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację imprezy mikołajkowej dla dzieci z osiedla, w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup materiałów biurowych w tym kalendarzy, w sprawie przeznaczenia środków finansowych z rezerwy budżetowej na naprawę i montaż tablicy ogłoszeniowej na ul. Kościelnej; wolne wnioski.

III. Krótkie omówienie spraw bieżących i bieżącej korespondencji.

IV. Po konsultacjach z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rada Osiedla „Centrum” postanowiła poprawić uchwałę nr 9/2018 przeznaczając kwotę 5.000 zł (ze środków zaplanowanych w planie finansowym Rady Osiedla na zakup i montaż elementów małej architektury) na zakup i ustawienie stojaków na rowery na boiska przy ul. Luzara i Parkowej, siłownię zewnętrzną przy ul. Słonecznej oraz przed budynek siłowni na Zbyszku – Uchwała nr 9/2018.(poprawiona)

V. Po konsultacjach z Referatem Spraw Administracyjno-Gospodarczych Rada Osiedla „Centrum” postanowiła poprawić uchwałę nr 13/2018 i przeznaczyć kwotę 500 zł (ze środków figurujących w planie finansowym Rady Osiedla jako rezerwa budżetowa) na wydruk kalendarzy dla mieszkańców – Uchwała nr 13/2018. (poprawiona)

VI. Po konsultacjach z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rada Osiedla „Centrum” postanowiła poprawić uchwałę nr 14/2018 przeznaczając kwotę 2.200 zł (ze środków figurujących w planie finansowym Rady Osiedla jako rezerwa budżetowa) na zakup i ustawienie ławki przy ul. Luzara – Uchwała nr 14/2018. (poprawiona)

VII. Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” postanowiła przeznaczyć kwotę 2.000 zł (ze środków zaplanowanych w planie finansowym Rady Osiedla na organizację okolicznościowych imprez dla mieszkańców) na organizację wspólnie z TCK imprezy mikołajkowej dla dzieci z osiedla – Uchwała nr 15/2018.

VIII. Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” postanowiła przeznaczyć kwotę 412 zł (ze środków zaplanowanych w planie finansowym Rady Osiedla na zakup materiałów papierniczych i biurowych oraz wyposażenia) na zakup materiałów biurowych w tym kalendarzy – Uchwała nr 16/2018.

IX. Po omówieniu sprawy Rada Osiedla „Centrum” postanowiła przeznaczyć kwotę 1.500 zł (ze środków figurujących w planie finansowym Rady Osiedla jako rezerwa budżetowa) na naprawę i montaż tablicy ogłoszeniowej przy ul. Kościelnej – Uchwała nr 17/2018.

X. Wnioski:

  • Na wniosek mieszkańców ul. Sadowej w związku z utrudnionym wyjazdem spowodowanym samochodami regularnie parkującymi przy ul. Luzara przy wyjeździe z ul. Sadowej, Rada Osiedla „Centrum” zwraca się z wnioskiem o montaż lustra na ul. Luzara na wprost wyjazdu z ul. Sadowej.

Na zakończenie przewodnicząca podziękowała za udział w zebraniu i przypomniała, iż kolejne posiedzenie odbędzie się w 2. czwartek listopada.

 

Przewodnicząca
Rady Osiedla „Centrum”

Anna Sadło-Ostafin

Pliki do pobrania:


Warning: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/klient.dhosting.pl/viden/osiedlecentrum.info/public_html/wp-content/themes/OsCentrum/single.php on line 35

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *